Sagsbehandler drift og forsyning, ved National Maritime Operation Center (NMOC), Søværnskommandoen


Sagsbehandler drift og forsyning, ved National Maritime Operation Center (NMOC), Søværnskommandoen

Besidder du stærke kompetencer indenfor selvstændig sagsbehandling og har du lyst til at prøve kræfter med et spændende, udfordrende og ikke mindst alsidig job, så er dette job måske lige dig? NMOC søger en oversergent til stillingen som sagsbehandler indenfor drift og forsyning i teknisk afdeling under NMOC.
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsning af opgaver på vegne af, Joint Operation Center ved Forsvarskommandoen NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark og Maritime Assistance service (MAS) samt Lyngby radio lyttevagt.

Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

NMOC System Administration Center (SAC) er den tekniske afdeling som understøtter bl.a. NMOC men også andre myndigheders opgaveløsning. NMOC SAC er en lille afdeling som består af 11 medarbejdere, 7 på manuelt niveau er vagtgående og bemander SAC centeret 24/7/365. De vagtgåendes opgave det er at sikre teknisk driftsstabilitet i det operative miljø, det være sig både teknisk support på netværk og systemer i NMOC. De resterende medarbejdere består af 1 Leder og 2 systemtekniske og 1 drift- og forsynings sagsbehandlere.
Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som sagsbehandler for drift og forsyning vil du indgå i et team med 2 andre sagsbehandlere. Dine primære opgaver vil være regnskabsfører og beholdningskontrolansvarlig for materiel tilhørende NMOC, samt opgaver med faktura-behandling samt rekvirering af assistance fra andre myndigheder.
Din arbejdsdag vil spænde vidt. Fra sagsbehandling til praktiske opgaver såsom POC til f.eks. Bunkervagten i bunker 1137, hvor NMOC hører til, samt områder omhandlende strøm, køl og ventilation.

NMOC SAC og Søværnskommandoen samarbejder med eksterne leverandører i ft. vedligeholdelse, og udvikling af de datatekniske systemer der gøres brug af i NMOC samt andre relevante myndigheder i hele Danmark. Du deltage i samarbejdet og er sagsbehandler på opgaver der hører til dine ansvarsområder.
Det er et spændende og alsidigt job, med store faglige og personlige udfordringer, og hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Om dig
Vi forventer, at du er en selvstændig og handlekraftig oversergent, der kan fungere i et godt arbejdsmiljø med meget omskiftelige arbejdsopgaver og prioriteter. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, du møder i et operativt miljø
Det vil være ønskeligt, hvis du har en maskinist eller elektriker uddannelse. Du har gode kompetencer indenfor ledelse og kommunikation og kan kommunikere i både skrift og tale.

Du er DeMars uddannet i FA myndighedsbeholdning, PM rekvirent, værkstedsmedarbejder samt grundlæggende økonomi.
Du kan bruge forsvarets primære arkiveringsværktøjer KESDH
Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Flyvestation Karup

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på telefon 72 84 02 60 eller mail: FKO-SV-CHMC@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 6. oktober 2019, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 2. december 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

22.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent