Kontorelev til Veterancentret i Ringsted


Kontorelev til Veterancentret i Ringsted

Vi satser på dig – hvad satser du på?

Kunne du tænke dig en alsidig og bredt anvendelig kontoruddannelse, så er det nu, du skal til tasterne. Veterancentret i Ringsted har brug for en ny kontorelev fra den 1. november 2019.
Om os
I Veterancentret er vi 132 medarbejdere. Veterancentrets ledelse og administration samt en række faglige specialer er placeret i Ringsted, hvor hovedparten af din uddannelse vil finde sted. En stor del af medarbejdergruppen har arbejdssted i Aalborg, Holstebro, Karup, Fredericia, Slagelse, København eller Høvelte.
Vil du vide mere, klik ind på Veterancenterets hjemmeside på: http://veteran.forsvaret.dk

Som alle andre store organisationer har Forsvaret brug for dygtige administrative medarbejdere. Der skal bl.a. laves budgetter, udbetales løn, oprettes personalemapper og journalføring, skrives referater m.m. - kort sagt alle former for kontorarbejde på en spændende arbejdsplads.
Om stillingen
Din uddannelse varer 2 år og består af et praktikforløb og ca.15 ugers skolegang fordelt på mindst to skoleophold. Praktikforløbene sker i Forsvaret. Du afslutter din uddannelse med en prøve, og består du, så får du et uddannelsesbevis som faglært kontorassistent med speciale i offentlig administration.

Du vil indgå i de forskellige afdelinger på lige vilkår med dine kollegaer, og du vil få gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. Vi er placeret centralt i Ringsted, som har gode transportforbindelser. Vores arbejdsplads er anderledes, fordi vi er en blanding af civile og militære, med en direkte og kammeratlig tone i det daglige.
Om dig
Vi forventer at du har bestået eller vil bestå:
- EUX 1. del merkantil uddannelsen
- HHX merkantil studentereksamen

Hvis du har:
- STX (almen student)
- HTX (teknisk student)
- HF
- EUX ikke-merkantil
Skal dette suppleres med et 5 ugers grundforløb (EUS) inden start.

Er du over 25 år, bedes du vedlægge et realkompetencebevis (RKV bevis) fra en erhvervsskole. Er du i tvivl om kravene, bedes du kontakte en erhvervsskole.

Ansvarlighed og kvalitet er en vigtig værdi i Forsvaret, og vi forventer, at du vil arbejde på at tage ansvar for og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet overfor. Det kræver, at du lægger energi i din uddannelse, og at du er en engageret og initiativrig person, som kan lide at samarbejde med andre. Det er vigtigt, at du evner at arbejde selvstændigt og at du har lyst til at arbejde i en moderne virksomhed.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Lønnen er afhængig af din alder, og udgør efter endt grundforløb for dig som er under 18 år, det første år 11.103,34 kr. pr. måned. Er du over 18 år vil lønnen det første år være 13.924,20 kr. pr. måned. Er du derimod over 25 år vil lønnen være 19.938,22 kr. pr. måned.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggendesamfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Lars Slot på telefon 7281 9720.

Har du spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Sådan søger du
Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via linket, og du bedes vedhæfte relevante dokumenter til din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 15. september 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 39.

Tiltrædelse 1. november 2019.

Veterancentret (VETC)
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ringsted

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Indrykningsdato

21.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent