Våben- og elektronikofficer til 2. Eskadre stab (Genopslag)


Våben- og elektronikofficer til 2. Eskadre stab – Flådestation Frederikshavn

2. Eskadre søger våben- og elektronikofficer med kendskab til 2. Eskadres enheder til stabselementet ved Flådestation Frederikshavn.
Om os
2. Eskadres stabselement ved Flådestation Frederikshavn er en fremskudt stab på seks medarbejdere under 2. Eskadre, som primært varetager sagsbehandling for de af 2. Eskadres enheder, som er geografisk placeret ved Flådestation Frederikshavn.

Du vil være en del af 2. Eskadres våben- og elektronikafdeling, hvor du refererer direkte til 2. Eskadres chef for våben- og elektronik. 2. Eskadres våben- og elektronikafdeling består foruden dig af i alt seks øvrige medarbejdere. Ved stabselementet ved Flådestation Frederikshavn vil du være chef for en seniorsergent.
Om stillingen
Som stabsofficer ved 2. Eskadres våben- og elektronikafdeling, vil du skulle udføre selvstændigt arbejde og støtte underlagte enheder. Du vil være 2. Eskadres primære kontakt og sparringspartner for enhederne ved Flådestation Frederikshavn inden for våben og elektronik. I den forbindelse skal du være klar til at løse opgaver på tværs af forskellige fagområder.

Dine opgaver bliver bl.a. at koordinere udvikling af det underlagte materielområde og fremsende klasseændringsforslag til Søværnskommandoen samt koordinere udførelsen med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Desuden får du en stor rolle med at koordinere arbejdet mellem værksteder og enheder. Du skal forvente, at der eventuelt kan blive behov for dig ved afløsning på enhederne til søs.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med erfaring som våben- og elektronikofficer. Som en del af den fremskudte stab er det vigtigt, at du selvstændigt tager initiativ, er synlig over for underlagte enheder, og ikke står tilbage for at løse opgaver, der rækker ud over dit primære fagområde.

Det vil være muligt at kombinere stillingen med en evt. uddannelse i Master i Militære Studier eller tilsvarende.
Ansættelsesvilkår
Du aflønnes efter gældende overenskomst som kaptajnløjtnant.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er den 6. oktober 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 40 og uge 41. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. november 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK Bo Norman Madsen, 2E-ST-CHVE, telefon 72 85 42 10. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

21.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent