National repræsentant ved NATO Seasparrow projektet


National repræsentant ved NATO Seasparrow kontoret i Washington D.C.

Er du en erfaren officer, på orlogskaptajnsniveau, med et solidt kendskab til Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) og tilhørende systemer? Har du mod på en udstationering til USA? Kan du arbejde selvstændigt som eneste danske repræsentant? Så er stillingen som dansk National Deputy ved NATO Sea Sparrow kontoret (NSPO) i Washington D.C., nok lige noget for dig.
Om os
Den maritime division i Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen benævnes ”Kapacitetsansvar Maritim” eller blot KAMA. Vi har til huse i Ballerup og er overordnet systemansvarlig for alle forsvarets maritime kapaciteter og herunder ansvarlig for anskaffelses-, drifts- og vedligeholdelsesprojekter. Vi er naturligvis også ansvarlige, hvis kapaciteterne tilvejebringes i samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere og hvis aktiviteterne foregår i udlandet, hvilket er tilfældet med ESSM og det nyudviklede ESSM Block 2.

Stillingen som dansk National Deputy ved NSPO er organiseret i den hjemlige struktur, i KAMA i Ballerup, direkte under Chefen for Forretningsområde Våben og Elektronik, mens den faglige forankring er knyttet til Chefen for Kapacitetscenter Maritime Missilsystemer. Det er gennem denne organisation du vil få de direktiver og informationer, der vil være styrende for din repræsentation af Danmark ved NSPO. Det er også her du kan finde den hjemlige faglige sparring.
Om stillingen
Stillingen som dansk National Deputy ved NSPO er underlagt en amerikansk Project Manager, der har rang af kommandør og en international næstkommanderende, p.t. græsk, der ligeledes er kommandør. Stillingen indgår sideordnet med de andre 11 nationers repræsentanter – National Deputies – ved NSPO. Du vil i denne sammenhæng indgå i den daglige ledelse af konsortiets projekter gennem din repræsentation i Board of Directors sammen med de øvrige National Deputies og NSPO ledelse.

Ud over stillingen som dansk National Deputy vil du også indgå i Project Managers stab som stabsofficer og du vil få tildelt relevante opgaver og ansvarsområder, som er tilpasset dine kompetencer og styret af Danmarks nationale ønsker og Project Managers behov.

Ved NSPO kontoret er der etableret en stab, der er en kombination af amerikanske og internationale medarbejdere som du dels skal samarbejde med i det daglige og dels lede, når disse medarbejdere indgår i en sammenhæng, som du er ansvarlig for.

Da NSPO er et internationalt kontor, men placeret i USA, vil du være underlagt en del andre forhold end dem du kender fra arbejdet i forsvaret i Danmark. Det forventes derfor, at du kan udvise personlig fleksibilitet.

Alt efter hvilke ansvarsområder du tildeles kan der påregnes en del rejseaktiviteter både i USA men også til de 12 nationer der udgør konsortiet.
Om dig
Du er orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelse, trin II/Ledere (VUT-II/L). Du forventes at have solid erfaring fra de sejlende enheder. Derudover har du tidligere gjort stabstjeneste ved en niveau III myndighed eller derover. Det forventes, at du har arbejdet med ESSM og tilhørende systemer og derved opnået en bred erfaring, der kan sætte dig i stand til at være Danmarks repræsentant ved NSPO.

Du er proaktiv og fleksibel og trives i et omskifteligt miljø. Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig nationalitet og baggrund, og har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Derudover forventer vi, at du arbejder meget selvstændigt og formår at følge dine opgaver helt til dørs. Dette gælder både opgaver som du får nationalt og gennem NSPO.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra tidligere international tjeneste, og det vil være en fordel, hvis du har gjort tjeneste i et multinationalt miljø. Du kan begå dig godt i de internationale omgivelser med henblik på at etablere relationer hos de amerikanske værter og øvrige internationale samarbejdspartnere. Du har gode samarbejdsevner, du er initiativrig og opsøgende og er god til at etablere netværk. Du skal kunne repræsentere Danmark på værdig vis og derfor have passende helhedssyn og politisk tæft.

Det er afgørende, at du kan formulere dig flydende i skrift og tale på såvel engelsk og dansk, og at du kan analysere og fortolke engelsksprogede dokumenter og manualer ligesom du evner at kommunikere kort og præcist med flere niveauer i den militære kommandostruktur.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes for en periode på fire år, og er til besættelse pr. 1. juli 2020.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af individuelle tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til "egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder),
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte OK Jens Henrik Simonsen ved FMI på tlf: +45 7281 5521 .

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Heino Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 31.

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 1. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 41 ved FMI.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) WASHINGTON

Lokation

Udlandet

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.10.2019

Indrykningsdato

19.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent