Forsyningsbefalingsmand til sejlads med PETER WILLEMOES(genopslag)


Forsyningsbefalingsmand til sejlads med PETER WILLEMOES (genopslag)

Er du befalingsmand med forsyningsmæssig og logistisk erfaring, har du nu en unik mulighed for at søge jobbet som forsyningsbefalingsmand. Du bliver en del af et virkelig godt team med et stærkt fællesskab og du vil ikke komme til at savne udfordringer og udvikling.

Om os
Fregatten PETER WILLEMOES har hvert år et varieret aktivitetsmønster med fokus på at vedligeholde og yderligere opbygge de stærke søkrigsmæssige kompetencer, som er opbygget over flere år ved skarpe indsættelser og krævende øvelser.

PETER WILLEMOES gennemførte blandt andet i 2017, som første danske enhed, indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group, som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH, og fra starten af 2018 har Fregatten PETER WILLEMOES besætning været deployeret med flagskibet for Nato’s stående maritime flådestyrke SNMG 1. Den næste milepæl er en installationsperiode i basehavn, efterfulgt af træning og opkøring til et intensivt og krævende 6 ugers program ved FOST Flag Officer Sea Training i England.

Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver.

Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.


Om stillingen
Som forsyningsbefalingsmand bliver du en del af logistikdivisionen. Du fungerer til daglig som sektionsleder for forsynings- og sanitetssektionen, der består af en forsynergast samt en sanitetsgast.

Dine ansvarsområder og opgaver er bl.a.:
- Planlægge rekvirering, modtagelse og returnering af materiel.
- Fungere som skibets single point of contact i relation til forsyningstjenesten.
- Beholdningsansvarlig for skibets myndighedsbeholdning.
- Fungere som faglig rådgiver for skibsledelsen indenfor forsyning, logistik og havari.
- Planlægge og gennemføre møder i forsyningsrådet.
- Forestå udfærdigelse af opgørelser, herunder månedligt forbrug, skyldlister, tab, afskrivninger mv.
- Leder af den ene af skibets to havaripatruljer, herunder forestå træning af egen havaripatrulje.
- Indgå i skibets DC leder team med ansvar for havariuddannelsen om bord.

Forsyningsbefalingsmanden er en central person indenfor forsyningstjeneste og logistik, som indgår i et tværfagligt samarbejde med de brugeransvarlige i skibets divisioner.

Forsyningsbefalingsmanden er af Chefen udpeget til at sikre at forsyningstjenesten afvikles indenfor gældende bestemmelser og regulativer.

Forsyningsbefalingsmanden og Logistikofficeren varetager i et tæt samarbejde alt indenfor logistik, herunder planlægning af havnebesøg.

Herudover er Forsyningsbefalingsmanden leder af havaripatrulje 1. Som kampenhed er der stor fokus på dette område, og du vil i den forbindelse skulle forestå undervisning og træning af din havaripatrulje.

Endvidere skal du indgå i tørnen som vagtassistent både til søs og i havn samt kunne fungere som flight deck director, som guider helikopteren ved landing og ved take-off.


Om dig
Da opgaverne favner bredt og man på skibet hjælper hinanden, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med; også på områder der ikke er dine primære.

Da du vil blive den primære aktør på området, ser vi gerne at du har flere års operativ erfaring inden for Myndighedsbeholdning samt PM. Erfaring inden for struktur i DeMars vil også være en fordel, da netop arbejdet i DeMars er din primære arbejdsopgave.

Da du er havaripatruljeleder, er det ønskeligt, at du har erfaring indenfor havaritjeneste i skibe (herunder brandbekæmpelse, lækstopning mv.). Da du tillige skal forestå undervisningen indenfor havaribekæmpelse om bord, er det vigtigt, at du har viden indenfor havariområdet og har gennemslagskraft.

Erfaring med undervisning vil være en fordel.

Du skal kunne foregå som det gode eksempel, herunder være en synlig leder.

Kvalifikationer
Krav:
- GSU (Grundlæggende Sergentuddannelse)
- VUT II/ML eller egnet til gennemførelse
- Sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT
- DEMARS Myndighedsbeholdning
- DEMARS PM Rekvirent
- DEMARS MM Rekvirent

Ønskelige:
- Farligt gods kurser for landevej, søtransport og lufttransport.
- Enhedsuddannelse skibsskrog IVER-kl.
- Status som Flight Deck Director.
- Operativ erfaring indenfor havaribekæmpelse i skibe.

Helbredskrav:
- Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis)
- Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
- Grundvaccination


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Dan Kristensen, 2E-WILM-FSB@mil.dk, telefon 3016 9437.

Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 7285 7522

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 22. september 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 39/40.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2019 eller hurtigst muligt

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

19.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent