2. Eskadre søger Taktisk Officer Efterretning til fregatten PETER WILLEMOES


Taktisk Officer Efterretning (TAOE) søges til fregatten PETER WILLEMOES

Har du interesse for taktik, elektronisk krigsførelse, våbenanvendelse og efterretningsvirke?
Har du mod på at fortsætte udviklingen af fregatternes efterretningskapaciteter?
Vil du være en nøgleperson i implementering og afprøvning af Søværnets kommende områdeluftforsvar?
Vil du være en del af opkøring til og gennemførelse af FOST 2021?
Så søger fregatten PETER WILLEMOES nu en ny Taktisk Officer Efterretning.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. PETER WILLEMOES er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, men har siden sin søsætning været en ”first mover”: I 2015 gennemførte vi som første danske enhed træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England. I 2017 var vi indsat i en amerikansk Carrier Strike Group som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. I 2019 blev vi den første fregat, der var indsat i Arktis. I 2020 får PETER WILLEMOES opgraderet sine systemer til håndtering af luftforsvarsmissilet SM2, således at vi bliver den første danske enhed, der skal testaffyre SM2, og derefter er i stand til at varetage områdeluftforsvar. I 2021 er vi atter planlagt til træning ved FOST.

Løsningen af så store opgaver har skabt en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.
Om stillingen
Operationsrummet består af to sektioner: Air Defence (AD) og Sea Combat (SC). Som TAOE vil du blive en del af AD, som drives i tæt samarbejde med Taktisk Officer Luft (TAOL) og to kampinformationsbefalingsmænd, der fungerer som de daglige ledere kampinformationsgasterne i hhv. luftforsvar og elektronisk krigsførelse (AAW og EW). AD beskæftiger sig primært med områderne AAW, EW og efterretningsindhentning.

Tjenesten kan deles op i to elementer: tjeneste i basehavn og sejlende tjeneste. I basehavn omfatter tjenesten udvikling af AAW/EW og efterretningsindhentning, planlægning af kommende øvelser. Det er sergenterne, der står for den daglige ledelse af kampinformationsgasterne, men det er dit ansvar som taktisk officer – igennem ledelse af sergenterne – at tilsikre træning, uddannelse og udvikling af operationsrummets personale.

Under sejlads varetager TAOE, i samarbejde med de øvrige TAO’er, ledelsen af operationsrummet, broen og skibets taktiske bevægelser, og som en del af AD/EW skal du også lede luftkrigen og den elektroniske krigsførelse i samarbejde med SC. Som TAO bliver det dig, i samarbejde med dine kollegaer, der på vegne af chefen står for den taktiske anvendelse og indsættelse af fregatten PETER WILLEMOES. Derudover vil du, i samarbejde med Efterretningsofficeren (EFO), skulle stå for indhentning og bearbejdelse af taktiske efterretninger.

Under klart skib vil du bestride posten som Weapon Allocator (WA). Det er dig, der samler og udfører engagementsordrer for pjecer og luftforsvarsmissiler, og det er dig, der samarbejder med våbengasterne om at få nedkæmpet indkomne trusler. Du får med andre ord et centralt ansvar for skibets kampkraft og overlevelsesevne. Du vil som WA desuden få en unik mulighed for at deltage i testskydningen af Søværnets nye SM2-missiler på forreste række. Det forventes, at du igennem stillingen som TAOE aktivt tager ansvar for at deltage og drive udviklingen af våbenanvendelse i Søværnet – nu og i fremtiden.

Som TAOE på PETER WILLEMOES har du mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet, i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

Stillingen er KL/LG4, men kan besættes af en egnet PL, hvortil der indgås uddannelsesaftale.
Om dig
Du har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet og videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT 1/L), er i gang med det eller har taget tilsvarende i udlandet. Din tidligere tjeneste har gerne givet dig erfaring med taktisk sejlads, operationer og DOST – gerne i rollen som taktisk officer på en anden enhed. Har du erfaring med grundlæggende stabstjeneste, er det en fordel, men ikke et krav. Du har talent for luftforsvar, våbenanvendelse og maritime operationer, og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit område. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen.

Du skal frem for alt besidde gode analytiske evner, kunne tænke og reagere hurtigt, kunne balancere nytænkning og fordybelse, samt være i besiddelse af gode lederegenskaber. Du skal være i stand til at bevare et helikoptersyn og anvende dine befalingsmænd til den daglige ledelse af din sektion. Det forventes endvidere, at du besidder gode samarbejdsevner og fleksibilitet, og har løsningsorienteret tilgang til dit arbejde – også, når det bliver presset. Du skal kunne arbejde i højt tempo og samtidig bevare det kølige overblik.

Derudover forventes det, at du har en grundlæggende forståelse for administrativt arbejde og skriftlig fremstilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt er i stand til at få blåt bevis.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens operationsofficer, KL Mads A. Bovbjerg, 2E-WILM-OPO, telefon 30 16 94 33 eller e-mail 2E-WILM-OPO@mil.dk. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Ansøgningsfristen er 20. september 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.
Samtaler forventes afholdt i uge løbet af uge 38-40.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. november 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.
Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller TOK og vurderes egnet til et forløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.09.2019

Indrykningsdato

16.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent