Bjærgningsmand til Bjærgningssektionen ved I Panserinfanteribataljon


Bjærgningsmand til Bjærgningssektionen ved I Panserinfanteribataljon

Er du interesseret i bjærgningstjenesten og kan du håndtere tungt grej og store køretøjer? Er du klar til at indgå i et team af kolleger hvor ingen opgave er for svær og hvor sætningen ”det kan vi ikke” er udgået af svarberedskabet?

Så er det måske dig vi skal bruge i Stabskompagniet.
Om os
Bjærgningssektionen er en del af Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon / Gardehusarre-gimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse. Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Bjærgningssektionen er en enhed hvor det faglige niveau er højt og hvor der altid findes en løsning på de opgaver som sektionen stilles overfor. Sektionen gennemfører primært bjærgningsopgaver i rammen af bataljonen men støtter også med løfte- og transportopgaver på tværs i garnisonen.

Bjærgningssektionen består af:
2 stk. WISENT (panserbjærger) Fører, Skytte, kører
2 stk. MILLER (hjulbjærger) Fører, kører

Kompagniet var som de første i Hæren, en del af reaktionskampgruppe 2013-II. Kompagniet indgik i 2015 i reaktionskampgruppe 2015-I, som samtidig er en del af NATO beredskabsenhed(NRF). Og senest som en del af VJTF beredskabet i 2017.

Som ansat i Stabskompagniet kan du også forvente at deltage i internationale operationer. Kom-pagniet har været udsendt til ISAF 5, 11 og senest opstillet en sikringsdeling til Operation Inherent Resolve hold 7. Kompagniet forventer at blive udsendt til Kosovo i efteråret 2020.
Om stillingen
Vi søger en bjærgningsmænd som skal indgå som besætningsmedlem på bjærgningsvogn benævnt WISENT eller MILLER. Funktionen for besætningsmedlemmet vil blive enten kører/ signalmand, eller bjærgningshjælper/skytte/sygehjælper. Ud over at bidrage til den daglige tjeneste, vil du forventes at skulle støtte med klargøring og vedligehold af bjærgningsvognen, dens materiel og våbensystemer.

De primære arbejdsopgaver som kører/signalmand vil være at:
• klargøre bjærgningsvognen, dens materiel og våbensystemer til kamp.
• at køre bjærgningsvognen, herunder betjene kran og spil under løsning af opgaver, samt betjene radioer på vognen under indsættelse i bjærgningsopgaver.
• at forestå alle vedligeholdelsesarbejder på bjærgningsvognen (brugerniveau) med hjælp fra andre besætningsmedlemmer.

De primære opgaver som bjærgningshjælper/skytte/sygehjælper vil være:
• at betjene bjærgningsvognens primære våbensystem (STAVS) under ophold og forskydning
• at sidde af under bjærgnings- og bugseringsopgaver, for at arbejde på jorden sammen med bjærgningsvognens kommandør.
• at indgå i bjærgningsbesætningen som sygehjælper og bistå køreren med vedligeholdelse af bjærgningsvognen.

Den endelig beslutning om funktion på den pansrede bjærgningsvogn eller hjulbjærger vil blive besluttet efter evt. nødvendig uddannelse og en rutineringsperiode af nogle måneders varighed.

Du kan forvente en hvis kursus og øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen og skal derfor være afklaret med i perioder at være mange dage væk fra hjemmet.
Om dig
Du er udnævnt korporal, eller har gennemført korporal uddannelsen og er dermed klar til at blive udnævnt. Alternativt er du erfaren overkonstabel der er egnet til, med en uddannelsesaftale, at gennemføre korporal uddannelsen.

At arbejde som bjærgningsmand kræver stor fleksibilitet. Arbejdet kan til tider være præget af lange perioder uden opgaver på det primære arbejdsområde. Når der opstår behov for løsning af bjærgningsopgaver sker det ofte med kort varsel, opgaverne er ofte fysisk krævende og tager lang tid at løse. Som udgangspunkt løses alle opgaver øjeblikkeligt når de opstår, uanset geografisk placering og tidsforbrug i forhold til daglig tjeneste.

Du skal være fysisk stærk og have et godt praktisk håndelag. Du skal have interesse og god for-ståelse for mekanik og i særdeleshed mekanik som indgår i pansrede- og hjulkøretøjer. Du skal derudover være interesseret i at øge din teoretiske, tekniske og mekaniske viden og arbejde teore-tisk med blandt andet matematik.

Det er en fordel, men ikke et krav at:
• du er mekaniker eller har erfaring med dette fagområde.
• du har kørekort kategori B samt kørekort kategori C / CE.
• er omskolet til og har brugererfaring med mindst én type pansret bæltekøretøj.

Du skal kunne erhverve kørekort.

Det forventes at du har gode kundskaber i matematik. Ligeledes er det ønskeligt, at du kan håndtere engelsk både mundtlig og skriftlig engelsk.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved bjærgningssektionen i en årrække.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:
Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Henrik på telefon 25 66 48 40 eller via mail på GHR-1B-500A@MIL.DK eller

Sektionsfører bjærgning oversergent Henrik Julegaard Jensen på telefon 25 66 48 36 eller via mail på GHR-1B-530A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 6. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

13.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent