Konstabler søges til CIS- kompagni / 1. Brigade


Konstabler søges til CIS- kompagni / 1. Brigade

Ønsker du udfordringer i en dynamisk enhed med satellit – og IT materiel, stor frihedsgrad i arbejdets udførelse og en god uformel kollegial tone? Så er CIS kompagni/1. Brigade i Fredericia måske enheden, du drømmer om at blive en del af !
Om os
Kompagniet er nyoprettet, men bygger på grundstammen af tidligere 1. CIS kompagni. Enheden består pt. af en kommandodeling, en systemkontrol samt tre linjedelinger. Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med Communications and Information Systems-løsninger på kamppladsen.
Kompagniet er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. 82 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha 5, samt Eagle 5. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr.

Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver, vi tildeles.
Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste CIS-mand.
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives. Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag til, at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.
Om stillingen
Som medarbejder i CIS kompagni vil det være din opgave at konfigurere, vedligeholde og fejlfinde på enhedens satellitkommunikationsudstyr samt radiomateriel.
Du skal klargøre og opstille netværksforbindelse til enheder på alle niveauer i tæt samarbejde med veluddannede og erfarne kolleger.
Du skal yde brugersupport på en række services inden for såvel kommunikation som informationssystemer, og du skal i den forbindelse være i stand til at omsætte henvendelser fra enheder til fejlmeddelelser og forespørgsler til teknikerne.
Opgaveløsningen vil ofte foregå i mindre teams, hvor den enkelte medarbejders engagement er en forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning.

Du vil opleve en travl hverdag, med en del øvelsesaktivitet i ind- og udland, hvor du får lejlighed til både at være feltsoldat og arbejde med kommunikationsmateriel.
Om dig
Du er konstabel, med en gennemført grunduddannelse.
Det er vigtigt, at du har interesse for teknik, og lyst til at udvikle dig inden for området. For den rette medarbejder, kan dette job være det første skridt i retning af en teknisk karrierevej, med mulighed for efteruddannelse inden for kommunikation og IT.
Det er et krav, at du kan erhverve dig kørekort i kategorierne C og CE.

Stillingen giver en stor berøringsflade med personel på alle niveauer og fra forskellige nationaliteter. Du skal som specialist kunne skabe og vedligeholde de gode relationer og dine evner til at samarbejde er afgørende for din succes.

Enheden oplever en omskiftelig hverdag, hvor der kun sjældent er to ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.
Du skal have en høj grad af selvstændighed, og du forventes til stadighed uopfordret at igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til de fælles mål.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med kommunikations - og informationssystemer fra international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af Linjen og Reserven, konstabelelever og korporaler af Linjen og Reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i CIS kompagni/ Brigade; kaptajn Ellen Stensgaard Mortensen på tlf.: 25 72 63 17 eller via mail på fsr-1b-100a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 25. september 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.
Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.09.2019

Indrykningsdato

07.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent