Forsyningsekspedient ved Trænregimentets Reparationsdeling i Aalborg (genopslag)


Forsyningsekspedient ved Trænregimentets Reparationsdeling i Aalborg (genopslag)

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder vi en stilling som GF/FEKS ved Reparationsdelingen i Aalborg – en del af Vedligeholdelses-kompagniet.
Om os
Materielvedligeholdelse i et operativt miljø, en varieret hverdag og gensidig tillid er nogle af nøgleordene, der beskriver Vedligeholdelseskompagniet. Kompagniet løser opgaverne med kunden i fokus og ønsker at skabe et godt arbejdsklima gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er kompagniets vigtigste ressource.

Vedligeholdelseskompagniet er en del af 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet. Kompagniet hører til på Aalborg Kaserner, men har underliggende reparationsdelinger i hele landet. Kompagniets opgave er at yde den nødvendige værkstedsstøtte til brugende enheder og sideløbende hermed at uddanne og opstille operative, faglige reparationsen-heder til beredskab og evt. internationale operationer.

Reparationsdelingen består af ca. 32 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektro-nikmekanikere, reservedelsekspedienter samt en dækmand. Alt personel i reparationsde-lingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Reservedelsgruppen består af 2 KS/KP samt 1 GF. De har deres daglige gang på FDD’s lager, hvor de, sammen med øvrige FDD medarbejdere tilsikrer at garnisonens mekanikere får de reservedele de har behov for.

Vi løser de stillede opgaver med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed, hvor personlig fleksibilitet og omstillingsparathed er helt nødvendige discipliner i hverdagen.
Vi vægter kvalitet, effektivitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø, samt personlig udvikling
Om stillingen
Stillingen som GF/FEKS indbefatter både rollen som operativ og administrativ fører for forsyningsekspedienterne ved både VEDLBTN og FDD, da ca. 80 procent af tjenesten vil foregå på FDD’s lager. De sidste ca. 20 procent vil være operativ tjeneste, herunder uddannelse og klargøring til at kunne indgå i beredskab mv.

Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø, da vi mener, at medarbejdernes trivsel er afgørende for en effektiv og fleksibel opgaveløsning, som skal sikre at brugende enheder kan råde over deres materiel, når de skal bruge det.
Kompagniet søger gennem LEAN at opnå løbende forbedringer, der kan udmøntes i bedre medarbejdertrivsel og større effektivitet og fleksibilitet i opgaveløsningen. Du vil få en del af ansvaret for den fortsatte implementering, forankring og udvikling af LEAN i delingen.
Om dig
Du er udnævnt oversergent (M221), eller er en erfaren og egnet sergent, der vil kunne gennemføre Videreuddannelsestrin I ved Hærens Sergentskole med henblik på udnæv-nelse til oversergent.
Du har en faglig uddannelse (uddannelsesbevis) som logistik assistent med speciale i auto eller tilsvarende uddannelse.

Du har erfaring fra tidligere tjeneste indenfor forsyningstjeneste og et godt kendskab til SAP lagerbeholdning 1 + 2 og PM modul, det er ønskeligt at du tidligere har været udsendt i en funktion på et reservedelslager.

Du har et gyldigt kørekort til minimum kategori B.

Det vil være en fordel, at du har en uddannelse i LEAN og har praktisk erfaring med at arbejde med og anvende LEAN i opgaveløsningen.

Der vil i forbindelse med udvælgelse blive lagt vægt på, at den rette kandidat besidder veludviklede kompetencer inden for samarbejde, kommunikation i skrift og tale, samt orden og struktur.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte delingsfører SSG Jan Nyborg på tlf. 41 32 29 15.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camila Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 15. september 2019.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Indrykningsdato

06.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent