Elektrokonstabel til sejlads med fregatten NIELS JUEL


Elektrokonstabel til sejlads med fregatten NIELS JUEL


Har du svendebrev som elektriker eller automatik fagtekniker, og har du mod på at prøve kræfter med et alsidigt job på en af søværnets nyeste og mest slagkraftige enheder, hvor faglige udfordringer går hånd i hånd med samarbejde og kammeratskab, har du nu muligheden for at søge en stilling som elektrokonstabel på fregatten NIELS JUEL.

Om os

NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er søværnets største sejlende enheder og en af Danmarks mest avancerede og teknologisk varierede arbejdspladser med en bred vifte af tekniske systemer fra sensorer og våben til fremdrivningsanlæg og generatorer.

Fregatterne er moderne skibe, der kan løse mange forskellige sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Som elektrokonstabel på NIELS JUEL vil du indgå i skibets elektrosektion, som består af otte medarbejdere. Elektrosektionen er en del af skibets teknikdivision, der yderligere består af ti maskintekniske konstabler og seks officerer/sergenter. Teknikdivisionen har tilsammen ansvaret for drift og vedligehold af skibets fremdrivningssystemer, elforsyning og hjælpesystemer.

Om stillingen
Sammen med dine kollegaer i elektrosektionen vil du sørge for drift og vedligehold af skibets systemer inden for elektro- og automatikområdet. Det vil f.eks. betyde at du vil skulle tilse og betjene skibets elforsyning, ventilationssystemer, kølesystemer, automationssystemer m.m.

Du skal forvente at være til søs ca. 130 dage om året i forbindelse med sejlads med NIELS JUEL. Som udgangspunkt er længerevarende sejladsperioder planlagt ét år frem i tiden, men på grund af karakteren af de opgaver fregatterne løser, kan det til tider ændres med kort varsel.

Under sejlads vil du, i hold af to, sammen med dine kollegaer i driftssektionen, varetage kontrolrumsvagten, hvor du har ansvaret for at overvåge skibets tekniske systemer og rapportere til den vagthavende maskinofficer.

Under ophold i basehavn skal du desuden indgå i en vagttørn, som en del af skibets eget brandberedskab. Derfor vil du blive uddannet røgdykker, som led i din basisuddannelse. Du kan forvente at skulle have vagt 3-4 dage om måneden, når skibet ikke er til søs.

Som medarbejder i elektrosektionen vil du desuden blive en del af skibets driftspatrulje. Her vil du indgå som en del af beredskabet i skibets havaribekæmpelse, hvor det er din opgave, sammen med resten af driftspatruljen, at udbedre skader opstået i kamp eller som følge af nødsituationer om bord med henblik på at sikre skibets evne til at løse sin mission.

Som det fremgår, tilbyder vi dig et alsidigt job. Derudover tilbyder vi kursusvirksomhed og træning afhængigt af dit uddannelses- og erfaringsniveau.

Vi tager altid udgangspunkt i dig og sammensætter et forløb, der tilgodeser kompetenceudvikling, med henblik på at ruste dig bedst muligt til at bidrage til skibets operative behov. Derfor kan du også forvente ekstra rejsedage, i begrænset omfang, i ind- og udland i forbindelse med uddannelse, udover skibets planlagte sejlads.

Om dig
Det forventes, at du har gåpåmod, en professionel og grundig tilgang til dit arbejde, samt en god portion godt humør.

Du befinder dig godt med at arbejde sammen med andre, men kan være selvkørende og kunne tager ansvar for dine opgaver. Da opgaverne favner bredt, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med på andre områder end dit primære fagområde.

Derudover skal du have mod på at lære nye ting. Du sætter pris på kammeratskab og vægter det ombordværende sociale liv højt, hvilket er nødvendigt på et skib, hvor man ofte er hjemmefra i længere perioder.

Kvalifikationer:

Krav:
Svendebrev som elektriker eller automatikfagtekniker.
Du skal kunne gennemgå Søværnets Basisuddannelse, såfremt du ikke allerede er ansat i søværnet.
Du skal kunne uddannes som røgdykker.

Helbredskrav:
Du skal kunne opnå godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav (se mere på www.Forsvaret.dk)

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets elektroofficer, premierløjtnant Michael Bugge Larsen, 2E-NIJU-ELO@mil.dk.

Alternativt Seniorsergent Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 71.

Ansøgningsfrist er 22. september 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 39 - 40.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

02.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent