Klinisk speciallæge til verdens bedste lægestilling


Klinisk speciallæge til verdens bedste lægestilling

Vil du være med til at finde og udvælge fremtidens officerer, piloter, specialstyrkesoldater, sergenter, militærlæger mfl., så kan denne stilling ved Selektionssektionen under Forsvarsministeriets Personalestyrelse, være din næste udfordring. Stillingen er på 20 timer om ugen og er til besættelse den 1. oktober 2019 eller efter aftale.
Om os
Vores vigtigste opgave i Selektionssektionen er at finde de bedst egnede kandidater til Forsvarets uddannelser og øvrige faste militære stillinger. I afdelingen har vi både militært og civilt ansatte, og du får et bredt samarbejde på tværs i afdelingen. Teamet, du skal arbejde i, består af en ledende læge, en speciallæge, en sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent samt eksterne lægekonsulenter.

Du indgår i det sundhedsfaglige team, hvis primære opgave er at helbredsscreene og foretage helbredsvurderinger på aspiranter, som søger optagelse på Forsvarets uddannelser, samt til øvrige militære fastansættelser i Forsvaret. Dit primære arbejdsområde vil være at foretage helbredsvurderinger i samarbejde med vores lægekonsulenter. Du vil også skulle samarbejde og sparre med øvrige teams, blandt andet med vores psykologer og militære sagsbehandlere.

Herudover kommer du til at rådgive interne og eksterne samarbejdspartnere i faglige helbredsrelaterede spørgsmål. Du kommer også til at deltage i Selektionssektionens øvrige kvalitets- og udviklingsarbejde. Du refererer til den ledende læge.
Om stillingen
Vi tilbyder en meget fleksibel stilling med et godt miks af overvejende klientkontakt og administrative opgaver. Tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, entusiastiske og engagerede kolleger og gode sociale arbejdsforhold i naturskønne omgivelser samt dagarbejde uden vagter. Arbejdsdagen er typisk 5-6 timer - afhængig af aktivitet. Mødetiden er også fleksibel, men primært mellem 8-14.

Da arbejdsbelastningen varierer hen over året, er der behov for at planlægge din arbejdstid efter sektionens opgaver og aktiviteter. Det betyder typisk mere arbejde i travle perioder (forår og efterår), mens der så er mulighed for længere friperioder, når der ikke er så travlt.
Om dig
Du er speciallæge - gerne i almen medicin eller andet speciale med bred medicinsk tyngde. Du er fagligt engageret og har en udpræget grad af selvstændighed og personlig gennemslagskraft. Du er nytænkende, en holdspiller og trives i teams samt mestrer tværfagligt samarbejde og har gode kommunikative evner i skrift og i tale. Du er fleksibel i forhold til arbejdstid, da arbejdsmængden som nævnt varierer hen over året.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Læger i staten, jf. dennes bilag 2, ”Afdelingslæger”.

Basislønnen udgør årligt 511.902,24 kr. på fuld tid. Hertil kommer et afdelingslægetillæg på 123.896,84 kr. årligt på fuld tid. Herudover er der mulighed for at forhandle tillæg afhængig af dine kvalifikationer. Det arbejdsgiverfinansierede pensionsbidrag udgør 17,1% af de pensionsgivende løndele.

Det daglige tjenestested er indtil videre i Jonstrup, Ballerup.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende læge Claus Neumann på telefon 3266 5389 eller 2629 1100.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Vi vil bede dig søge stillingen via ansøgningslinket. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for uddannelse og oplysning om tidligere og nuværende beskæftigelse. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytækning.

Ansøgningsfristen er den 8. september 2019. Vi forventer at holde samtaler uge i 37/38.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Jonstruplejren

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.09.2019

Indrykningsdato

29.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent