To sagsbehandlere til Forsvarsministeriets kontor for Service og Koncernadministration


To sagsbehandlere til Forsvarsministeriets kontor for Service og Koncernadministration

Har du koncernforståelse, politisk tæft og blik for de store linjer? Kan du sagsbehandle selvstændigt og har du en spids pen? Så kan du være den ene af vores to nye sagsbehandlere.
Om os
Forsvarsministeriets primære opgave er at servicere forsvarsministeren samt forestå den overordnede administration af hele ministerområdet, herunder udarbejdelse af politikker og strategier.

Kontoret for Service og Koncernadministration er ansvarlig for den administrative støtte til departementet, herunder koncernadministrative IT-fællesskaber, samt for formuleringen af og tilsynet med den danske veteranpolitik m.m.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Kontoret for Service og Koncernadministration vil du fortrinsvist komme til at beskæftige dig med den danske veteranpolitik, større tværgående projekter/opgaver og generel sagsbehandling. Du vil skulle udarbejde sagsnotater og mødemateriale til forsvarsministeren og departementets øvrige ledelse.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk baggrund på kandidatniveau. Alternativt har du en militærbaggrund som major eller orlogskaptajn, hvor du har gennemført VUT-II/MMS.

Du arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst i løsningen af dine arbejdsopgaver, og er i stand til at drive og udvikle dine sagsområder med engagement og kvalitet. Sagsområdet er ofte komplekst, så det er afgørende, at du har stærke analytiske evner, er handlekraftig og arbejder struktureret.

Du har et godt humør og trives i et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på grundighed og ordentlighed i opgaveløsningen, og hvor ændringer kan ske hurtigt. Du er positiv af natur og peger på løsninger, når du ser udfordringer.

Du har gode kommunikative evner både på skrift og i tale, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation. Det vil endvidere være en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til koncernen og særligt til veteranområdet og Forsvarets internationale operative virke.
Ansættelsesvilkår
Har du en akademisk baggrund, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Stillingernes indhold og niveau justeres efter de valgte kandidater.

Har du en militær baggrund vil stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold. Såfremt du er udpeget til INTOPS bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Anders Jakobsen på telefon 25 27 44 20 (fra den 5. august) eller chefkonsulent Jens Kirk på telefon 72 81 04 41 (fra den 5. august).
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent, Heino Hansen på telefon 7281 9131.

Ansøgningsfristen er den 18. august 2019. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.08.2019

Indrykningsdato

11.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent