Dykkerteknisk befalingsmand til søværnets dykkertjeneste (SDT)


Dykkerteknisk befalingsmand til søværnets dykkertjeneste (SDT)


Er du oversergent, eller en sergent med udviklingspotentiale som har et stort overblik og brænder for at arbejde med dykning og teknik. Så er det dig som søværnets dykkertjeneste har brug for.
Om os
Søværnets dykkertjeneste indgår i 2. Eskadre, Division 25, der bl.a. opstiller enheder til nationale som internationale maritime operationer.

Division 25 har de seneste år blandt andet været indsat i internationale operationer i Det Indiske Ocean
(OPERATION OCEAN SHIELD) og i Middelhavet (OPERATION RECSYR).

Herudover har division 25, også deltaget i en række operationer i Danmark, som der har været stor fokus på, både fra ind som udlandet

Om stillingen
Som Dykkerteknisk befalingsmand, indgår du i logistik afdelingens daglige arbejde som sagsbehandler.

Dine opgaver i dagligdagen er meget alsidige, og spænder både over administrative opgaver og praktiske opgaver. De administrative opgaver relaterer sig i særdeleshed til SAP PM og vedligehold af SDT strukturen i SAP. Men også kontakt til de samarbejdspartnere der servicerer SDT MAT og input til nyt MAT i SDT.

Den praktiske del af jobbet er hands on vedligehold, klargøring og optimering af SDT MAT, både til daglig, under øvelser og operationer. Derudover skal du kunne indgå i støtte til uddannelserne af dykkere i Søværnet, med særlig vægt på færdigheder indenfor Dykkerleder, overfladeforsynet dykning, undervandsentreprenør MAT og trykkamre.

Der forventes yderligere en generel viden om dykkerudstyr, der gør at du kan bistå politiet med undersøgelser af ulykkesgrej.

Da vi er en enhed fordelt på to lokationer med MAT og underlagt personel begge steder, vil tjeneste i Kongsøre også være en del af dagligdagen.

Du skal forvente rejsedage i form af uddannelse, sejlads, øvelser, operationer og portvagt i Kongsøre.

Vi tilbyder en spændende og alsidig stilling i både et uddannelses og operativt miljø.

Om dig
Du er udnævnt oversergent eller er sergent med potentiale som oversergent og har eller kan gennemføre videreuddannelsestrin I for mellemledere med tilfredsstillende resultat.

Vi forventer at du har erfaring og fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand. Forventningerne er endvidere, at du kan formidle budskaber til ledelse såvel som den øvrige besætning, på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og tydelig måde.

Vi forventer endvidere, at du har et klart helhedssyn angående forsvaret, da din berøringsflade vil dække meget af det danske forsvar og eksterne samarejdspartnere, og du derfor også har de rette evner til at kommunikere med andre enheder.

Du skal have gennemført relevante dykkerkurser samt have bred erfaring med dette arbejdsfelt, herudover skal du have kurser i hyperbare systemer og relevante uddannelser i SAP PM.

Du skal være omskolet til USP og være egnet til at gå vagt.

Som person skal du have positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som opstår når der til tider er meget travlt og der skal holdes mange bolde i luften på en gang.
Ligeledes skal du være afklaret med de korte varsler der nogle gange kan forekomme i forbindelse med arbejdet i en operativ enhed.

Du skal have eller kunne generhverve dykkerstatus..

Det forventes, at du som en del af sergentkorpset går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Holmen, stillingen forventes dog flyttet til Korsør i 2022.

Hvorfor fasttjenestested skal forventes flyttet i 2022.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 2. Eskadre DIV 25. NK kaptajnløjtnant Bo Petersen på telefon 29 22 00 75 eller på mail 2E-SDT-NK

Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 24. juli 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 31.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmen

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.07.2019

Indrykningsdato

11.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent