FMN

Lager- og logistikoperatør til måske Holstebros mest atypiske arbejdsplads


Lager- og logistikoperatør til måske Holstebros mest atypiske arbejdsplads

Hvis du er god til at holde orden på ”godset” og har styr på ”stumperne”, og har du lyst til at arbejde på et moderne lager med engagerede kolleger? Så er det dig, vi står og mangler.
Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution leder nemlig efter en ny faglig lager og logistikoperatør kollega til det udleverende depot på Dragonkasernen i Holstebro.
Om os
Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution, som er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, indkøber, leverer og opbevarer alle former for forsyninger til Forsvarets enheder og ansatte. Til løsning af denne opgave er vi godt 750 dedikerede medarbejdere fordelt over hele landet.

Forsyningsafdelingen ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution varetager den direkte genforsyning af Forsvarets operative enheder og myndigheder – indsat enten nationalt eller internationalt. Afdelingen modtager, behandler og ekspederer alle rekvisitioner på varer og tjenesteydelser, herunder også reservedele.

Udleverende Depot Holstebro består af et materiellager, reservedelslager samt en munderingsafdeling. Vi leverer og opbevarer alle former for forsyninger til enhederne på Dragonkasernen.

På depot vil du indgå i et team på ca. 20 dedikeret kollegaer, nogle civile og nogle i uniform. Vi arbejder med LEAN og optimering af vores processer. Samarbejde og medbestemmelse er en naturlig del af hverdagen. Vi har desuden en uformel omgangstone og et højt serviceniveau.
Om stillingen
Vi leder efter en faglig uddannet lager- og logistikoperatør med erfaring inden for logistik- og forsyningstjeneste, gerne en tidligere militært ansat med erfaring fra Hærens enheder på underafdelings-, afdelings- eller brigadeniveau. Meget gerne også med INTOPS-erfaring inden for de sidste 4 år.

Som lager- og logistikoperatør på depotet skal du blandt andet stå for planlægning af teamarbejdet i modtagelsen og forsendelsen. Du kommer også til at stå for modtagelse, oplægning og udlevering af materiel fra hoveddepot, eksterne leverandør og brugende enheder. Men også udlevering, omklædning og tilbagelevering af mundering, og klargøring/optælling/oplægning af materiel til kassation. Herudover også registrering af materielbevægelser i DeMars, og kontrol af, holdbarhedsdatoer på oplagte materialer, batch-styrede materialer og ændring af materialenumre.
Om dig
Vi forventer at du er uddannet lager- og logistikoperatør. Det vil være ønskeligt, hvis du er uddannet inden for Farligt Gods (FARGO), lagerstyring og lagerbeholdning, samt har truckcertifikat. Du må meget gerne have erfaring med logistik - enten fra tilsvarende virksomhed eller indenfor Forsvaret.

Du bidrager aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre. Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, og du evner at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultater nås i rette tid. Opgaverne er mangfoldige, og derfor kræves det, at du er omstillingsparat – ikke to dage er ens. Du vil indgå i et team bestående af både civile og militære medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejder og visse erhvervsuddannelser m.fl. i staten mv. (3F) Basislønnen som uddannet lager- og logistikoperatør udgør 24.410,14 kr. pr. måned. (Basislønnen er kr. 22.123,14 kr. pr. måned som ufaglært.) Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer vil det være muligt at forhandle et kvalifikationstillæg. Til stillingen hører desuden en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og kunne opretholde denne igennem hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den daglige leder, Henning Juhl på 25 55 25 80 eller e-mail: fmi-f-udhl01@mil.dk.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 72 81 91 58, eller HR-konsulent Julie Manthey Palmquist på 72 81 91 59.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Stillingen er til besættelse pr. 01.10.2019 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen ved at klikke på linket ”søg den ledige stilling” og vedhæfte ansøgningen, CV, eksamensbevis (udskrift af eksamensblad), evt. udskrift fra møde ved Forsvarets Dag, samt anden dokumentation.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter i PDF format, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution er en moderne logistik virksomhed, som støtter Forsvarets soldater og øvrige medarbejdere med forsyninger. Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution har fokus på betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service. Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution vægter i det fremadrettede arbejde at få alle forretningsgange optimeret og på at udvide planlægningshorisonten. Hoveddepot er placeret i Skrydstrup, hvor vi råder over et lager på over 20.000 kvadratmeter og har mere end 70.000 varer og bestyrer over 350.000 materialer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

11.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent