Almen sergent Hæren 1

Forsyningshjælper til UMAK ved Efterretningsregimentet.


Forsyningshjælper til UMAK ved Efterretningsregimentet.

Har du lyst til en travl og indholdelsesrig hverdag? Kan du lide at servicere kunder og have med materiel at gøre?

Så opfordres du til at søge stillingen som forsyningshjælper på vores UMAK.
Om os
Garnisonsstøtteenheden (GSE) blev oprettet sammen med Efterretningsregimentet (EFR) den 1. januar 2019. GSE er ansvarlig for det administrative område for hele regimentet, ligesom GSE tager sig af ledelsesstøtte, kontaktvirksomhed og sikkerhedsområdet.

Undervisnings- og materielkontoret (UMAK) er ligeledes underlagt GSE. Vi er 6 engagerede og dedikerede medarbejdere og er en blanding af både militære, civile og unge i jobtræning.

Vores opgave er, at servicere alle brugere ved Efterretningsregimentet, ved Hærens Sergentskole (HSGS) og andre myndigheder ved Varde Garnison.

Vi er omdrejningspunktet for alt uddannelsesmateriel på Garnisonen samt reparations- og vedligeholdelsestjenesten af øvrigt materiel. Vi sætter en ære i at servicere alle kunder uanset tilhørsforhold.

Vi er alle drevet af stor nysgerrighed for hele tiden at udvikle og forbedre uddannelsesmateriellets anvendelse i undervisningssituationer. Det foregår i snævert samarbejde med lærere og faglærere ved uddannelserne.

Vores medarbejdere har en vis levealder, idet stillingen forudsætter at man gennem årene har opnået erfaring og kompetencer, som kan omsættes til funktionen som forsyningshjælper.
Om stillingen
Du er medansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af materiel, sammen med de øvrige medarbejdere. Alle medarbejdere arbejder med kundebetjening, eftersyn og vedligeholdelse.

Dine primære ansvarsområder vil være kundebetjening ved disken, støtte i forbindelse med fototjeneste, fremstilling af undervisningsmateriel samt fremstilling af IID-kort og adgangskoder.

Du hjælper med opsætning af højttalere, mikrofoner og talerstol m.m. ved arrangementer, parader og tilsvarende.

Du indgår i kørepuljen og vil være ansvarlig for eftersyn på tildelte køretøjer.

Du kontrollerer klasseværelser og er ansvarlig for ”tag selv” reolerne ved Hærens Sergentskole.

Du forventes at blive ansvarlig for Garnisonsstøttesimulatoren, når denne bliver etableret.

Hertil kommer almindeligt forekommende arbejde, samt afhentning af post.

Endelig indgår du også i vagtrosten på kasernen.
Om dig
Du er uddannet konstabel og gerne med erfaring som forsyningshjælper. Du er serviceminded og kan tale med alle slags mennesker.

Du forstår at behandle alle kunder ens og yder samme høje service og kvalificerede vejledning, uanset om kunden er seniorsergent, ung konstabel eller ny sergentelev.

Vi forventer ikke, at du kan det hele fra første dag. Vi skal nok oplære dig. Men vi forventer at du har en god portion vilje, gåpåmod og er åben samt modtagelig overfor at lære nyt.

Idet vi løser en masse forskellige opgaver, er det også vigtigt at du har en fleksibel indstilling og forstår at omstille dig i hverdagen.

Din positive tilgang til alle typer opgaver er hvad vi efterspørger.

Det vil være en fordel, hvis du har bevis til gaffeltruckkort.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder UMAK seniorsergent Morten Sveigaard på telefon på telefon 72 82 90 42 .

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34.

Stillingen ønskes til besættelse den 1. september 2019.

I forbindelse med ansættelsessamtalen vil der blive gennemført nogle skriftlige tests af kandidaten, af forventeligt 1 times varighed. Samtalen forventes ligeledes, at tage 1 time.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

11.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent