Flyvevåbnet 3

Faglærer søges til undervisning ved Teknisk Uddannelsescenter i Karup (genopslag)


Faglærer søges til undervisning ved Teknisk Uddannelsescenter i Karup (genopslag)

Er du en stærk formidler med kompetencer indenfor Lodde- og Montageteknik? Vil du gerne have en stilling hvor at du har en stor grad af frihed?
Så er dette job måske noget for dig.
Om os
Teknisk Uddannelsescenter i Karup består af ca. 25 dedikerede medarbejdere. Vi udbyder grund- og efteruddannelser til Forsvarets ansatte, herunder:

- Flyteknisk grunduddannelse for flymekanikerelever.
- Kurser i tankning af luftfartøjer, LOX m.m.
- Måletekniske kurser inden for elektronik samt typekurser.
- Kurser og certificeringer indenfor Lodde- og Montageteknik.

Vi lægger vægt på tillid, faglighed, fleksibilitet og en god omgangstone. Vi samarbejder på tværs i afdelingen, og forsøger at udnytte medarbejdernes kompetencer bedst mulig. Vi er en sektion sammensat af både civile og militære faglærere. Vi brænder for at uddanne Forsvarets dygtige medarbejdere så de kompetent kan løse opgaverne, nu og i fremtiden. Vi vil gerne være vores kunders foretrukne valg.
Om stillingen
Som Faglærer kommer du til at undervise, vejlede og eksaminere på kurserne og certificeringerne indenfor Lodde- og Montageteknik. Du får mulighed for på egen hånd at eksperimentere med din undervisningsform og didaktik.

Kurserne bliver afholdt i vores mobile undervisningsenhed på Forsvarets etablissementer i hele Danmark. Du kan derfor forvente ca. 16 uger på farten om året (typisk to uger af gangen hvor du er hjemme i weekenden). Undervisningsdagene består typisk af otte lektioner + forberedelse og klargøring. Den akkumulerede arbejdstid giver rig mulighed for afspadsering mellem kursforløbene, hvilket giver dig en vis fleksibilitet i forhold til tjenesten. Dine undervisningsperioder planlægges i samarbejde med kursuslederen under hensyntagen til dine private forhold. Den øvrige arbejdstid foregår i Karup.

Selvom kurserne er planlagt et år frem, opstår der til tider nye opgaver og ændringer i kursusplanen. Så forvent en fleksibel og spændende hverdag hvor du selv er ansvarlig for forberedelsen og afholdelse af kursusforløbet.

Du bliver en del af et team på 2 personer hvor du sammen med kursuslederen kommer til at spille en aktiv rolle i udviklingen af kurserne og din egen hverdag.

Der vil være en oplærings periode, hvor du aktivt deltager i planlægningen, flytning og opstilling af undervisningsenheden. Du vil tage ansvar og gradvist deltage mere og mere i undervisningen. Det forventes at du på sigt kan afholde alle kurser på egen hånd, således at du og din kursusleder kan skiftes til at være af sted.
Om dig
Vi forventer du har:
- en uddannelse som radio- eller elektronikmekaniker/elektronikfagtekniker, flymekaniker/flyelektriker eller lignende.
- stærke formidlingskompetencer – og meget gerne undervisningserfaring.
- gode kundskaber i teknisk engelsk.
- grad af oversergent, sergent eller er erfaren konstabel, der har potentiale til en sergentuddannelse. Alternativt er du civil med særlige kompetencer.
- kørekort B og C/E eller er villig til at erhverve det hurtigt.
- en god personlig udstråling. Arbejder struktureret, er proaktiv og kan arbejde selvstændigt.

Det vil være en stor fordel hvis du har:
- bred, praktisk erfaring med Lodde- og Montageteknik og/eller Crimp, IR- og Varmluftlodning
- grundlæggende IT færdigheder og er bruger af Office pakken.

Vi kan tilbyde dig:
- mulighed for faglig, pædagogisk og personlig udvikling.
- flotte undervisnings- og kontorfaciliteter.

Ved ansættelse vil der blive lagt ligeså meget vægt på personligt match som på kvalifikationer.

Hvis du ikke er oversergent eller militær ansat, vil vi opfordre dig til at søge alligevel, da vi er interesserede i et bredt ansøgningsfelt.

Hvis du ikke besidder ovenstående kvalifikationer, men alligevel tænker at det lyder spændende, så kontakt os og vi kan tage en snak om mulighederne. Eller send en ansøgning og vi vil vurdere om den danner grundlag for en samtale.
Ansættelsesvilkår
Militær ansøger:
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Civil ansøger:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærer. Lønnen er anciennitetsbestemt og til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Gældende for både militær og civil ansættelse:
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlærer Frank Bertz på tlf.: 728 44 674 eller på mail: aftc-ut-027@mil.dk eller kaptajn Jeppe K. Kock-Mogensen på tlf.: 728 44 651 / mail: aftc-ut-001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. august 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen. Ansættelse pr. 1. september 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

09.08.2019

Indrykningsdato

10.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent