Faglærer til flymekanikeruddannelsen


Faglærer til flymekanikeruddannelsen

Har du lyst til at gøre en væsentlig forskel? Er du god til at undervise eller har lyst til at blive det? Er du uddannet B1 eller B2 flymekaniker og har lyst til nye gode kollegaer?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er jobbet som faglærer lige noget for dig!
Om os
Teknisk Uddannelsescenter i Karup gennemfører uddannelser indenfor flyteknik, tankning, elektronik, samt lodning og montage. Vi er ca. 25 civile og militære medarbejdere organiseret i en sektion, der uddanner alle flymekanikere til Flyvevåbnet, samt essentielle efteruddannelser til resten af Flyvevåbnet.

Vi lægger vægt på tillid, faglighed, fleksibilitet og en humoristisk omgangstone. Vi samarbejder på tværs og forsøger at udnytte kompetencerne der er til stede ved os på bedst mulig måde. Vi brænder for fagligheden og for at uddanne Flyvevåbnets dygtige medarbejdere til opgaverne og til fremtiden. Vi ønsker at uddanne de bedste teknikere på markedet.
Om stillingen
Vi tilbyder ansættelse som faglærer på den flytekniske grunduddannelse. Her vil du blive en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af undervisningen. Du vil have stor frihed til at vælge den pædagogiske tilgang til undervisningen, som du vurderer passer bedst til eleverne.

Du møder et spændende og inspirerende job som underviser, hvor du selv har indflydelse på jobindholdet og rig mulighed for faglig, pædagogisk og personlig udvikling.

Kerneopgaverne i stillingen vil først og fremmest være undervisning indenfor dit fagområde, samt opgaver der relaterer sig hertil, herunder eksaminer og prøver. Du vil få kollegaer du kan sparre med om faglige emner, dog forventes det at du er selvmotiverende, opsøgende og kvalitetsbevist.

Som et af dine virkemidler har du et campusmiljø til din hjælp i undervisningen. Det betyder at du kan skifte mellem at undervise i klassen og efterfølgende kan tage eleverne ud i en hangar til eks. SeaHawk og vise ting i praksis.

Du skal foregå som det gode eksempel og bidrager derved til elevernes udvikling gennem tydeligt at praktisere dine værdier. Det er eksempelvis, at du møder velforberedt til tiden, løbende forbedrer dine pædagogiske evner og har en proaktiv adfærd.

I perioder hvor du ikke underviser, vil der være rig mulighed for at forberede sig. Arbejdstiden ligger indenfor normal arbejdstid og der er plads til for eksempel hjemmearbejdsdage.

Det er ønskeligt at du har kendskab til nedenstående, men det er ikke et krav:
• Gældende DKMAR regelsæt, EASA PART 66, 145 og 147 regelsæt
• Erfaring inden for drift og vedligeholdelse af luftfartøjer.
• Pædagogisk erfaring.
Om dig
Vi forventer at du er uddannet flymekaniker og derudover ser vi gerne at du har erfaring med og evner indenfor formidling, da det vil være en stor del af din hverdag. Har du ikke en pædagogisk uddannelse eller er du ikke oversergent, så vil vi tilbyde dig efteruddannelse som en del af din kvalificering til arbejdet og det at undervise.

Har du uddannelsen og evnerne, men mangler erfaringen, så hjælper vi dig i gang på en ordentlig måde.

Du skal have lyst til at undervise og udvikle fremtidens unge til at få en solid uddannelse, til gavn for dem selv og Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 7284 4651 eller mail AFTC-UT-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kjeld Hildebrandt ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. august 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

09.08.2019

Indrykningsdato

10.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent