Kontorelever til Forsvarsakademiet


Kontorelever til Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet søger et nyt ”kuld” kontorelever med speciale i offentlig administration, så har du mod på en krævende og alsidig elevuddannelse, er du måske en af de 3 kontorelever, vi ansætter pr. 1. oktober 2019.
Om os
Vi er ca. 440 ansatte på Forsvarsakademiet - sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere, administrative medarbejdere, bibliotekarer og mange andre både civile og militære. Derudover er der ca. 500 kadetter samt 200 øvrige studerende.

Rent geografisk har langt de fleste faste medarbejdere deres daglige gang på Svanemøllen Kaserne, men Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot og tre sergentskoler i hhv. Varde, Karup og Frederikshavn hører ligeledes til Forsvarsakademiet.

Dit daglige tjenestested vil være Svanemøllens Kaserne på Østerbro, men du må være indstillet på at skulle møde ved andre af forsvarets tjenestesteder, ligesom du skal være indstillet på at deltage i uddannelse og seminarer med overnatning uden for hjemmet.

Forsvarsakademiet tilbyder bl.a. kaffe-/frugtordning, træningsfaciliteter, temadag/sommerfest og julefest.
Om stillingen
Forsvarsakademiet tilbyder en alsidig og spændende uddannelse med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Du vil i løbet af uddannelsen komme rundt til forskellige afdelinger ved Forsvarsakademiet på Svanemøllen Kaserne. Dermed får du et grundigt indblik i mange aspekter af de administrative og forvaltningsmæssige funktioner og processer i en stor statslig uddannelses- og forskningsinstitution som Forsvarsakademiet.

Du vil i løbet af de to år, uddannelsen varer, komme i kontakt med opgaver som studieadministration, telefonbetjening/omstilling, registrering af elektronisk post, indkøb, administrativ og praktisk støtte til konferencer, kursusadministration, administration af officerselever (kadetter) og meget andet. Du vil få et tillidshverv i form af at varetage sekretærfunktionen for et af Forsvarsakademiets udvalg. Det kunne betyde, at du eksempelvis skal tage referat af et lønudvalgsmøde.

Vi lægger vægt på, at du selv er med til at forme din uddannelse, så hvis du har særlige interesseområder, vil vi bestræbe os på at tilgodese dette inden for de rammer, vi har.

Du vil få kompetencer inden for understøttende IT-værktøjer som Microsoft Office, SAP, SharePoint, Captia/Workzone mv.

Alt i alt vil du efter endt uddannelse kunne varetage en lang række administrative funktioner inden for offentlig forvaltning.

Om uddannelsen
Din uddannelse varer 2 år og består af praktik samt ca. 15 ugers skolegang fordelt på højst fire skoleperioder. Den praktiske oplæring sker ved Forsvarsakademiet og skoleopholdet på Niels Brock i København. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.
Om dig
Du er ambitiøs og vi stiller store krav til dig, både i forhold til dine eksisterende kompetencer, men også din villighed til faglig og personlig udvikling.

Du har bestået HG2, HGS, HGV – eller du har taget en gymnasial uddannelse STX, HTX, HF, HHX eller tilsvarende og efterfølgende gennemført kort grundforløb på 5 uger.

Du er nysgerrig og har mod på at kaste dig over ny læring og nye opgaver. Du er fleksibel, præsentabel, mødestabil og samarbejdsvillig. Og så er du hurtig til at lære. Vi forventer, at du uden problemer kan formulere dig både mundtligt og skriftligt på dansk. Imødekommende kundeservice falder dig naturligt. Lige som det falder dig naturligt at anvende IT i din dagligdag. Det er en fordel, hvis du har kørekort, men det er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Lønnen er afhængig af din alder. Efter endt grundforløb udgør den for dig, som er under 18 år, det første år 10.960,83 kr. pr. måned. Er du over 18 år, vil lønnen det første år være 13.745,58 kr. pr. måned. Er du over 25 år vil lønnen være 20.144,25 kr. pr. måned.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Elevansvarlig Ann-Dorthe Allentoft på telefon 7281 7164 (ferie uge 29-31).

Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er den 23. august 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 35 og 36.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

23.08.2019

Indrykningsdato

10.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent