Chef for 2 Kampvognseskadron i Panserbataljonen


Chef for 2 Kampvognseskadron i Panserbataljonen

Brænder du for at blive chef for en professionel kampenhed?
Så er stillingen som chef for 2 Kampvognseskadron måske noget for dig!
Om os
Panserbataljonen er hjemmehørende på Dragonkasernen i Holstebro. I forbindelse med Hærens nyordning har Bataljonen overtaget kapacitetsansvaret for Kampvogns- og Panserbjærgningskapaciteten. På kort sigt ligger fokus på uddannelse og ibrugtagning af BMS (Frontline). Fra primo 2020 vil omskolingen til Kampvogn Leopard 2A7 tage fart. 2 Kampvognseskadron bliver den første enhed, der gennemgår uddannelsen.

Panserbataljonens hverdag er præget af et dynamisk arbejdsmiljø med et højt tempo. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde med alle underlagte chefer og enheder.

Både nationalt og internationalt er der stor interesse for Panserbataljonens kampvognsenheder. I kraft af vores opgave som kapacitetsenhed anvendes en del ressourcer på internationalt samarbejde med udenlandske kampvognsenheder. Dette tilfører inspiration og erfaringer, hvorved vi fastholder status som professionelle - også i et internationalt perspektiv. I de seneste år har vi tillige vedligeholdt samarbejdet med udenlandske kampvognsenheder i forbindelse med kampvognskonkurrencerne; Nordic Tank Challenge (Danmark), Strong Europe Tank Competition (Grafenwöhr, Tyskland) og Worthington Challenge (Gagetown, Canada).

Vi har en lang og stolt historie: Eskadronen været indsat med kampvogne på Balkan og i Afghanistan, som spejdereskadron i Irak, og eskadronen er i øjeblikket indsat som eskorte- og sikringsenhed i Kabul, Afghanistan.
Vi vil på sigt indgå i Hærens beredskabskampgrupper/bataljoner. Indledningsvis vil det første uddannelsesmål være rettet mod at gøre eskadronen klar til udsendelse/beredskab i 2022.
Eskadronens 77 fastansatte professionelle soldater leverer, sammen med våbensystemet, ultimativt kampafgørende effekt på kamppladsen.
Om stillingen
Som chef for en kampvognseskadron, skal du arbejde med drift, uddannelse, operationer og føring. Herudover vil du have opgaver og koordination med enhederne i bataljonskampgrupperne. Du vil opleve en dynamisk hverdag, hvor opgaverne hurtigt kan ændre karakter, hvilket stiller store krav til din og din eskadrons forandringsparathed.

Du bliver chef for en enhed med høj faglighed og specielle kompetencer. Vi forventer, at du som chef løser dine opgaver sammen med dine underførere og i samarbejde med eksterne partnere og staben i Panserbataljonen. Vi forventer, at du bygger bro mellem støttende enheders behov og eskadronens kapaciteter. Du vil indgå i Panserbataljonens chefgruppe og bidrager aktivt til Panserbataljonens samlede opgaveløsning.
Vi forventer, at ansættelsen vil være begrænset til en periode på 2 – 4 år afhængigt af uddannelsescyklus, udsendelser, opnåede resultater i stillingen samt rotation af øvrige underafdelingschefer i Panserbataljonen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK/BDE for militære ledere.

Du har et solidt kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation, og du har kampvognserfaring. Du har forrettet tjeneste som delingsfører og/eller næstkommanderende i en kampvognseskadron. Det er en fordel/ønskeligt, at du har været udsendt i en kampvognsrelateret funktion.

Du har gode kompetencer inden for operationer (føring) og ledelse. Du er helhedsorienteret og bringer dine gode analytiske evner i spil i hverdagen. Du er udpræget forudseende i din opgaveløsning og har fokus på at udvikle og fastholde en høj professionalisme i eskadronen.
Det forventes, at du er ubetinget loyal, fleksibel og innovativ. Du er empatisk og kan balancere belastningen for både dig selv og eskadronens personel. Du er garant for, at eskadronen har et godt arbejdsmiljø og dermed fastholder status som en arbejdsplads med meget lav personelomsætning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Panserbataljonen, oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen på 2262 4080.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Malene Nørgaard Abel på telefon 72819142

Fristen for ansøgning er den 4. august 2019. Der gennemføres samtaler primo uge 32. Tiltrædelse er pr. 7. oktober 2019 eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

10.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent