Hæren 06

Chef for anskaffelse af taktisk radiomateriel og kommunikationssystemer i Forsvaret


Chef for anskaffelse af taktisk radiomateriel og kommunikationssystemer i Forsvaret

Vil du gøre en forskel inden for Forsvaret og Beredskabets kommunikationssystemer?
Kan du se dig selv som teknologi ansvarlig for fremtidens taktiske radiomateriel, og kan du lede en sektion bestående af ingeniører og militærfaglige eksperter indenfor radioteknologi?

Så har du muligheden for at blive den nye Chef for kommunikationssektionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
Kapacitetsansvarlig Land (KALA) anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk argumentation, som er tilpasset det til enhver tid gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.

Kommunikationssektionen indgår i Forretningsområde Føringsstøtte, i KALA, og består af 8 medarbejdere; en chef, en næstkommanderende og seks tekniske sagsbehandlere med hver deres speciale. Sektionens opgaveportefølje spænder bredt over kommunikationssystemer, taktiske radioer, mobile antenne systemer, batterier, ladere samt positioneringssystemer (GPS).

Sektionen har tradition for en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte.

Dagligdagen i sektionen er travl og spændende. Der er en stor berøringsflade med brugere i størstedelen af Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, samt med civile leverandører i ind- og udland.
Om stillingen
Som Chef for kommunikationssektionen har du ansvaret for anskaffelse, drift og udfasning af sektionens materielportefølje. Du har herunder ansvaret for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning på eksisterende materielanskaffelser, og skal bidrage til forsvarets langtidsplanlægning ud fra kendskab til nye materielbehov, samt behov for udskiftning af eksisterende materiel, på længere sigt.

Du løser dine opgaver gennem ledelse og faglig vejledning af dine medarbejdere, og du rådgiver chefen for Føringsstøtte i militærfaglige spørgsmål indenfor operative koncepter relateret til kommunikationsområdet.

Forretningsområde Føringsstøtte arbejder med LEAN i forbindelse med målstyring og forbedrings kultur, og du vil blive en del af et ledelsesteam på 4 sektionschefer og en afdelingschef, der til sammen driver et velfungerende forretningsområde.

Du skal påregne rejseaktivitet både i ind- og udland for at mødes med samarbejdspartnere og leverandører.

Fast tjenestested er Ballerup.
Om dig
Vi forventer, at du er officer og har gennemført Videreuddannelsestrin II/L / Master i Militære Studier (MMS), og at du enten har en realkompetence indenfor Forsvarets Føringsstøtte tropper, eller anden relevant teknologisk efteruddannelse indenfor kommunikationsteknologi. Alternativt har du en civil akademisk baggrund indenfor kommunikationsteknologi, suppleret med relevant, gerne militær, erfaring.

Du har stærke analytiske evner, solid erfaring med personaleledelse, gerne af videns medarbejdere, samt er god til at opbygge relationer på tværs af fagskel og graderfunktionsniveau.

Derudover behersker du både dansk og engelsk til forhandlingsniveau, og er god til at kommunikere på skrift og i tale.

Engelsk på niveau 3-3-3-3.

Endvidere skal du have en god forståelse for tal og økonomi.

Det vil være muligt at gennemgå funktionsrelevante kurser, men et kendskab til SAP, PRINCE2, LEAN og CAPTIA vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, du velkommen til at ringe til forretningsområdechef René Toft på telefon 22 98 98 77.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 04. august 2019, og vi forventer at gennemføre løbende ansættelsessamtaler.

Stillingen er til besættelse 1. september 2019, eller snarest derefter.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

10.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent