Hæren 06

Udstationering til Polen – Efterretningsofficer til J2 ved Headquarters Multinational Corps Northeast (genopslag)


Udstationering til Polen – Efterretningsofficer til J2 ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Vil du arbejde indenfor efterretningsområdet i en dynamisk og operativ multinational ramme, og har du kendskab til NATOs overordnede struktur? Så tilbyder vi en stilling som stabsofficer i J2, hvor du også bliver medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 46 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999, og vores nuværende engagement er 46 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag. Der er således omkring 50 tilknyttet reserveentiteten. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin det største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur, en certificering som forventeligt skal fornys i 2021. Hovedkvarteret har et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab med henblik på indsættelse med hele eller dele af hovedkvarteret inden for NATO’s nordøstlige område.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere, som bemandes med personel fra op til 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Du kommer således til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).

Du vil indgå i et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber og de mange sociale aktiviteter for hele familien danner mulighederne for et aktivt fritidsliv med mange multinationale, såvel som nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen.
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i tre år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.
For dig, vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

J2 består af fire brancher med 52 militære stillinger og en lokal ansat. Din stilling indgår i J2 Plans sektionen, sammen med et antal andre efterretningsplanlæggere, hvoraf tre stillinger er danske.
Her vil dine primære opgaver være indenfor hovedområderne øvelsesplanlægning, ”real world” produkter samt som sagsbehandler indenfor udvalgte områder.
I relation til opgaver i forhold til øvelsesplanlægning deltager du i, eller leder JIPOE processen. Du koordinerer og bidrager til Crisis Response Planning, herunder deltagelse som J2 repræsentant i Land Operations Planning Group (LOPG) og slutteligt deltager du i interne og eksterne planlægningskonferencer og seminarer.
Opgaver i forhold til ”real world” produkter omfatter deltagelse i, eller lederopdatering af hovedkvarterets Comprehensive Preparation of the Operating Environment (CPOE), som opdateres op til to gange årligt. RW CPOE er bygget op om PMESII og derfor et produkt, der involverer alle stabsdivisioner i HQ. J2 PLANS repræsentant i J2 Intelligence Fusion Working Group. Koordination og bidrag til ”Real World” Crisis Response Planning, og ligeledes J2 repræsentant i LOPG. Slutteligt, forberedelse og gennemførelse af briefinger i relevante E-sammenhænge.

Som sagsbehandler er dine primære opgaver, at være J2 repræsentant i diverse arbejdsgrupper, hvor du bl.a. koordinerer og bidrager til SOP/SOI udvikling, arbejde i forbindelse med J2 andel i korpsets ”adaptation” (organisationsudvikling) samt koordination af og bidrag til doktrinudvikling inden for efterretningsområdet.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS).

Vi forventer, at du har erfaring fra efterretningstjeneste og/eller operation fra brigadeniveau eller højere. Du har også gerne haft tilsvarende funktioner på internationalt niveau.

Vi forventer, at du er i stand til at tage teten i multinationalt stabsarbejde, herunder at du selvstændigt kan sagsbehandle og rapportere komplekse sager. Du arbejder struktureret og omhyggeligt, og du evner at bevare overblikket selv i en til tider hektisk hverdag med mange samtidige opgaver.

Du har gennem E-tjeneste gennemført relevante E-faglige kursus og efteruddannelser og har god indblik i generelle forhold om E-tjeneste.

Efteruddannelse og kursusvirksomhed må forventes at være en del af tjenesten.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes for en periode på tre år, og er til besættelse snarest muligt.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til "egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Heino Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 31.

Ansøgningsfristen er 5. august 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.08.2019

Indrykningsdato

10.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent