FMN

Sektionschefer til Juridisk Afdeling


Sektionschefer til Juridisk Afdeling

Kan du sikre retning og kvalitet i afdelingens rådgivning og projekter? Og kan du sikre en arbejdsplads med høj arbejdsglæde?
Kan du svare ja til ovenstående, så er du måske én af vores to nye sektionschefer ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om os
Juridisk Afdeling består af to sektioner: Udbuds- og Enterprisesektionen samt Jura- og Policysektionen. Vi fungerer som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses juridiske kompetencecenter, hvor både juridisk rådgivning af styrelsens øvrige afdelinger og udbuds- og indkøbsfaglige opgaver fylder en stor del af opgaveporteføljen.

Udbuds- og Entreprisesektionens hovedopgave er at gennemføre konkrete udbud eller indgå øvrige kontrakter om indkøb i samarbejde med andre afdelinger i Ejendomsstyrelsen. Derudover udarbejder Udbuds- og Entreprisesektionen paradigmer og det øvrige aftalemæssige grundlag for gennemførsel af entrepriseprojekter i Ejendomsstyrelsen.

Jura- og Policysektionen yder juridisk rådgivning indenfor offentligretlige og privatretlige som eksempelvis miljøret, planret, erstatningsret, persondata, lejeret, fast ejendom og forvaltningsret generelt. Sektionen løser derudover opgaver i forbindelse med kontraktstyringen af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses facility management kontrakt og bistår resten af organisationen med at udarbejde politikker og øvrige retningslinjer.
Om stillingen
Begge stillinger er placeret i Juridisk Afdeling, der er en forholdsvis ny afdeling. Afdelingens sektionschefer refererer til afdelingschefen, og udgør sammen med afdelingschefen den samlede ledelse i afdelingen.

Udbuds- og Entreprisesektionen er en ambitiøs sektion med 8 medarbejdere. Sektionschefens opgaver vil her være daglig ledelse af sektionens medarbejdere, men også at fastholde den faglige udvikling af sektionen og medarbejderne for derigennem at sikre kvaliteten af sektionens udbud og sektionens kapacitet. Det er derfor vigtigt, at du eksempelvis gennem sparing, vidensdeling eller på anden måde kan udvikle medarbejderne.

Stillingen som chef for Udbuds- og Entreprisesektionen omfatter den koordinerende opgave på udbudsområdet i Ejendomsstyrelsen, herunder ansvaret for analyse af indkøbsbehov og udbudspligt, udarbejdelse af udbudsplaner og strategier for udbudsområder. Disse opgaver løses navnlig i samarbejde med andre afdelinger i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og kræver derfor fokus på samarbejde og koordinering.

Jura- og Policysektionen består af 7 ambitiøse medarbejdere. Du vil som sektionschef kunne sætte retning for det juridiske arbejde i sektionen, udviklingen af det juridisk faglige miljø i sektionen og den generelle kvalitet af opgaverne. Derudover skal du som sektionschef kunne sørge for, at sektionens medarbejdere fagligt er i stand til at dække de mangeartede opgaver indenfor sektionen.
Om dig
Du må gerne have ledelseserfaring fra et tilsvarende niveau, og have en relevant uddannelsesmæssig baggrund eksempelvis cand. jur. eller cand. merc. jur.

Fælles for begge stillinger er også, at du skal være god til at opbygge relationer i dit samarbejde med resten af organisationen og har en god strategisk og analytisk sans.

Du er god til at kommunikere, vise retning og kan være med til at skabe et godt arbejdsmiljø i afdelingen og sektionerne med fokus på opgaveløsningen med kunderne i centrum. Endelig kan du navigere i et politisk miljø.

For stillingen som Chef for Udbuds- og Entrepriseenheden kræves det også, at du er generelt solidt funderet i udbudsretten og entrepriseretten, både fagligt og på strategisk niveau.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat, og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingerne eller har spørgsmål, kan du kontakte afdelingschef Søren Lysholt Hansen på 30 32 32 94 eller e-mail fes-chja@mil.dk.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Toke Rasmussen på 72 81 91 58.

Ansøgningsfristen er 12. august 2019.
Det forventes, at der afholdes samtaler i uge 34.

Vi vil bede dig om at søge stillingen ved at klikke på linket ”søg den ledige stilling” og vedhæfte ansøgningen, CV, eksamensbevis mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter i PDF format, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er muligt at søge begge stillinger enkeltvis eller samtidig med angivelse af, hvilken stilling der foretrækkes.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.

Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og viden fællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

12.08.2019

Indrykningsdato

10.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent