Missionplanner

Gruppefører (OS) terminaldelinger ved MOVCON, Karup


Gruppefører (OS) terminaldelinger ved MOVCON, Karup

Vi giver dig mulighed for at være med til at sikre danske enheder, har soldater og materiel til at løse deres opgaver, uanset om det er i Danmark eller i missionsområder. Det betyder, du kan få opgaven løst til tiden og har en fleksibel indstilling. Du bliver en del af et team, hvor tingene til tider går stærkt og oplevelserne er mange.

Din indsats betyder, vi i fællesskab leverer til tiden, uanset om transporten sker på landevej, skinner, via skib eller som lufttransport.
Om os
Movement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement and Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup. MOVCON har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Vores opgaver består blandt andet i at indsætte soldater eller enheder via logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer.

Vi er en enhed, hvor tingene til tider går stærkt. MOVCON er kendetegnet ved stor professionalisme, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden og til den aftalte kvalitet. For til stadighed at kunne løse vores opgaver effektivt, er deltagelse i kurser og videreuddannelse en integreret del af vores dagligdag.

Som en værnfælles enhed har vi taget det bedste fra alle tre værns kulturer og skabt en udfordrende og udviklende hverdag. Det kommer os til gavn, uanset om transportløsningen sker til lands, vands eller i luften.
Om stillingen
MOVCON er dér, hvor tingene bliver udført i praksis. Her bliver du en del af delingens ledelsesgruppe.

Dine hovedopgaver vil blandt andet være:
• Efter direktiv fra delingsfører koordinere og lede terminalgruppens opgavevaretagelse.
• Vejlede og rådgive i operative planlægning, løsning og opfølgning i terminalgruppestørrelse.
• Udarbejde og kontrollere planer for gruppens virke.
• Gruppeføren tilrettelægger, planlægger, gennemfører og kontrollerer tildelte operative opgaver herunder etablering af terminaler således:
• Air Port of Embarkation/Debarkation (APOE/D).
• Sea Port of Embarkation/Debarkation (SPOE/D).
• Rail Head of Embarkation/Debarkation (RHOE/D).
• Road Port of Embarkation/Debarkation (RPOE/D).
• Indgå i tilrettelæggelse, planlægning, gennemførsel og kontrol af uddannelse ved TERMGRP i samarbejde med næstkommanderende deling og øvrige gruppefører / faglærer.

Delopgaver:
• Efter direktiv fra delingsfører, foretage tilrettelæggelse, planlægning, gennemførsel og kontrol af tildelte operative opgaver herunder etablering af terminaler.
• Kunne rådgive og vejlede delingsføring i terminal virket.
• Deltage i LC (loading conferences).
• Deltage i foranstående MYN FF (Fact Finding).
• Deltage i MOVCON SS (Site Surveys).

Vi giver dig udfordringer, der matcher dine kompetencer inden for tilrettelæggelse og planlægning af operative opgaver. Du skal kunne trives i en enhed, hvor lysten til at forbedre processer er en integreret del af hverdagen.

Rejseaktiviteter er en naturlig del af MOVCON virket. For gruppeføren indebærer det rejser både nationalt og i udlandet.

Din succes afhænger af din evne til at samarbejde med vores opgavestiller, samt de øvrige specialiserede kollegaer i MOVCON. Du vil arbejde i et operativt fokuseret miljø, med omdrejningspunkt om transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

MOVCON er en dynamisk enhed, som kræver, du kan bidrage til en fortsat udvikling af vores processer og opgaveløsninger. I en travl arbejdsdag med mange og forskellige opgaver, skal du kunne håndtere opgaverne samtidig med, at du bidrager til en fortsat god trivsel. Vi har fokus på at være en god og attraktiv arbejdsplads, som betyder du har en væsentlig andel i at fastholde og udvikle.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig oversergent eller erfaren sergent med baggrund i Forsvaret og med relevant uddannelse.

Det er vigtigt du har en positiv tilgang til dagligdagen, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. I tilfælde hvor du mangler dele af oplysninger om opgaven, må dette ikke få dig til at gå i baglås. I mange tilfælde arbejder du sammen med kollegaer fra andre lande, så du skal kunne kommunikere på engelsk.

Har du erfaring med logistik, samt farligt gods, vil det være en fordel, men ikke et ufravigeligt krav.

Du har lysten til at arbejde i et operativt miljø, hvor du har en bred berøringsflade med hele Forsvaret, samt internationale samarbejdspartnere. Du kan håndtere flere sideløbende projekter og finder motivation i, at dygtiggøre dig inden for feltet, igennem kurser og uddannelse.

Du skal være i stand til at bestå sundhedstriaden, kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og have erhvervet kørekort til kategori B og ønskeligt til kategori C.

Du skal være god til at samarbejde, og kunne begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, både nye og erfarne samt formidle budskaber fra terminalofficeren til din gruppe.

Du er serviceminded og er indforstået med, der til tider kan forekomme en del rejsedage.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Tommy Gertsen på mail: jmto-mt-3004@mil.dk TLF 4172 08

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. juli 2019 og samtaler forventes gennemført i uge 34/35.
Stillingen er til besættelse 1. september 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

09.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent