Almen sergent Hæren 1

Motormekanikere til Trænregimentets reparationsdeling ved Jydske Dragonregiment i Holstebro (genopslag)


Motormekaniker til Trænregimentets reparationsdeling ved Jydske Dragonregiment i Holstebro - genopslag

Har du lyst til faglig/operativ tjeneste, kan du lide at reparere og vedligeholde en bred vifte af Hærens elektroniske materiel, og har du en faglig uddannelse som automekaniker, lastvognsmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker eller lignende? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Reparationsdelingen ved Jydske Dragonregiment er en af de reparationsdelinger, der indgår i Vedligeholdelseskompagniet / 3. Vedligeholdelsesbataljon under Trænregimentet.
Vi råder over gode værkstedsfaciliteter i Holstebro og udfører eftersyn og reparationer på mange forskellige materieltyper og køretøjer, lige fra små biler, til lastbiler og kampvogne. Vi støtter til dagligt både stående styrke og uddannelsesenheder under kamptropperne.

Der er 48 medarbejdere i reparationsdelingen, fordelt på driftskontor, bælte-, hjul-, våben-, elektronik og dækværksted samt reservedelslager. Alt personel i delingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber at holde et højt fagligt niveau, både som mekanikere og som soldater, lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder vi støtter, samt at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.
Vi vægter kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø, samt personlig udvikling højt.
Om stillingen
Som motormekaniker vil du komme til at indgå i et team af uddannede mekanikere som arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af en faglig uddannet sektionsfører. Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi måler vores indsats på kundernes tilfredshed.
Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af hjulkøretøjer og bæltekøretøjer.

Du skal forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i beredskabsdelingen til Logistikkompagniet, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, er forudseende i opgaveløsningen og lægger vægt på et højt fagligt niveau. Du har lyst til at tilegne dig ny viden og videreuddanne dig, er samarbejdsvillig og optræder udadvendt.
Du skal være fleksibel og omstillingsparat. Opgaverne i en reparationsdeling kan ændre sig med kort varsel, og omprioritering i overensstemmelse med kundernes behov kan forekomme.

Personel, der har gennemført Hærens Basisuddannelse og Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende med tilfredsstillende resultat foretrækkes. Der vil dog være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale om at gennemgå hele eller dele af ovenstående militære uddannelser, såfremt du ikke måtte have dem.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste som motormekaniker i internationale operationer.

Du skal have et svendebrev (kopi bedes sendt sammen med ansøgningen). Du være uddannet som automekaniker, lastvognsmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker eller lignende.

Du skal kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delelementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Karsten Vestergaard, tlf. 22 50 74 86.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. august 2019 og samtaler forventes afholdt efterfølgende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.08.2019

Indrykningsdato

09.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent