Hæren 06

Holdfører på Hærens Officersskole


Holdfører på Hærens Officersskole

Er du et eksempel til efterlevelse, og vil du være med til at præge og udvikle fremtidens officerer i Hæren? Så er stillingen som holdfører på Hærens Officersskole noget for dig.
Om os
Hærens Officersskole er ansvarlig for grunduddannelsen af officerer til Hæren. Vi sætter klare rammer for, hvad officererne skal vide, kunne og være for at Hæren fortsat kan kæmpe og vinde på kamppladsen.

Vi har ansvar for uddannelsen af sekondløjtnanter via løjtnantsuddannelsen og premierløjtnanter via linjeofficersuddannelsen. Vi løser opgaven i samarbejde med Hærkommandoen, Hærens Sergentskole, Forsvarsakademiets institutter samt Hærens øvrige myndigheder og Specialoperationskommandoen.

Uddannelsessektionen på Hærens Officersskole har til opgave at varetage udvikling og sammenhæng i uddannelsen samt kadetternes professionelle udvikling og tarv. Sektionen agerer i et krydsfelt mellem mange interessenter og myndigheder, hvorfor overblik, koordination, forhandlingsevne og indsigt er nøgleord.

Uddannelsessektionen refererer til chefen for Hærens Officersskole og ledes af en major støttet af fem kaptajner og en kontorassistent. Sektionen er delt i tre: Et kommandoelement, der udstikker rammerne og støtter med administrationen og to holdførerelementer med hver to kaptajner; et for ældste hold og et for yngste hold. Omgangsformen i sektionen er uformel, men også præget af vort ansvar for kadetternes udvikling.

Det, der binder os sammen, er ønsket om og viljen til at skabe de bedste forhold for kadetternes læring.

Stillingen er med fast tjenested på Frederiksberg Slot.
Om stillingen
Du bliver nærmeste foresatte for en halv årgang. Det spænder fra ansvaret for kadetternes professionelle udvikling over tilrettelæggelse og gennemførelse af deres uddannelses og til daglig administration.

Du vil få opgaven at planlægge og tilrettelægge kadetternes uddannelse inden for de rammer, som allerede er udstukket. Du vil også skulle styre projekter i tilknytning til kadetternes uddannelse eksempelvis rundtur ved Hærens regimenter eller udvekslinger i udlandet. Du vil i kortere perioder skulle følge kadetterne på kurser ved Hærens myndigheder, ved løjtnantsuddannelsen i Slagelse eller under udvekslinger til udlandet. Men langt hovedparten af din tjeneste foregår som daglig tjeneste på Frederiksberg Slot.

Vi forventer tillige, at du bliver del af kadetternes undervisning, fordi det også er i den ramme, at du får mulighed for og input til at påvirke kadetternes professionelle udvikling.

Du skal derfor være en professionel og erfaren repræsentant for vores profession som officerer og kunne indgå i en faglig dialog med kadetterne. Eksempelvis ved at overhøre og give tilbagemelding på en fempunktsbefaling eller deltage i en faglig diskussion om militær ledelse. Det kræver måske, at du får genbesøgt reglementer eller ledelsesteori, men det gør vi andre også, inden vi deltager i undervisningen.

Sammen med elementets anden kaptajn vil du indledningsvist skulle bidrage til at afslutte hold Anker, der udnævnes til premierløjtnanter i december 2019. Sideløbende vil du stifte bekendtskab med det hold Damholt, der allerede 29. juli i år begynder på officersbasisuddannelsen i Varde. I foråret 2020 vil du følge deres uddannelse ved løjtnantsuddannelsen i Slagelse ganske tæt, mens jeres elementgør klar til, at holdet møder på Hærens Officersskole 1. juli 2020.
Om dig
Du har erfaring med og lyst til at lede og udvikle personel. Du er formentlig kaptajn med et par år i graden. Vi forventer, at du som foresat for kadetter forstår betydning af at være rollemodel. Du skal være dialogorienteret, nysgerrig og have integritet. Du forstår at arbejde selvstændigt og er visionær nok til at se, at det du gør i dag, vil have afsmittende effekt flere år frem. Du formår at gennemføre selvstændig sagsbehandling og arbejde innovativt inden for givne rammer, og du har ambitioner om altid at levere det bedst mulige resultat.

Du skal være villig til at tage de kampe, der måtte dukke op, men samtidig have viljen til at lære nyt og forbedre metoder og resultater. Det stiller krav om at du kan være analytisk stærk, forhandlingsteknisk smart og gerne pragmatisk – men ikke nødvendigvis altid. Vi tillægger det tillige vægt, at du sammen med skolens øvrige stab indgår aktivt i skolens sociale liv og kammeratlige samvær. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra international tjeneste.

For den rette ansøger vil det være muligt at læse eksempelvis MMS, flexmoduler på MMS eller anden uddannelse ved siden af tjenesten. De seneste to holdførere er gået herfra til stillinger på højere funktionsniveau: En civilt og en anden til en stilling som major M331.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte major Søren Sjøgren på telefon 72 81 77 93, FIIN FAK-HO-U01 eller kaptajn Adam Buschard på telefon 72 81 77 95, FIIN FAK-HO-U04.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Pia Knudsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2019, samtaler forventes afholdt den efterfølgende uge. Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2019 eller snarest herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2019

Indrykningsdato

09.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent