Chef for G7 i HKO


Chef for G7 i HKO

Er du klar til at motivere 17 engagerede medarbejdere?

Har du et godt blik for uddannelsesområdet og vil du være en væsentlig spiller til at udvikle relevant og effektiv uddannelse for Hæren, så er stillingen som chef for Uddannelsessektionen (G7) i Hærkommandoen sikkert noget for dig!
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. Hærkommandoen er organiseret med en flad G1 – G8 struktur, samt en Kontrolsektion og en sektion til støtte for Hærens øverste ledelse.

G7 er et engageret team på 17 medarbejdere, der løser en bred vifte af opgaver, men fokus er at styre og udvikle uddannelsen af soldater og enheder i Hæren.

G7 består af tre elementer med hovedopgaver inden for uddannelse af enkeltmand, enheder og internationalt samarbejde.

G7 er en sektion med motiverede medarbejdere med et højt fagligt niveau og med en ganske bred opgaveportefølje, hvor medarbejderne skal forvente at blive udfordret bredt indenfor mange fagområder. Kvalitet samt rettidighed er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i sektionen.
Om stillingen
Du varetager niveau II ansvaret for Hærens uddannelse af enkeltmand, enheder og internationalt øvelsessamarbejde, herunder at være direktivgiver for styrkeproduktion af enheder til nationalt forsvar, NATO, FN, OSCE m.fl. og herunder enheder til beredskab, til internationale operationer samt til nationalt beredskab.

Du skal udarbejde uddannelsesprogrammet som en del af Hærkommandoens årsbefaling, samt føre kontrollere gennem aktiviteter og synkronisering af Hærens myndigheder og sørger for en fortsat sikring af fremdrift indenfor interoperablititet med nærmeste partnere.

Du skal fører tilsyn med udvikling af enheds- og føreruddannelsesrelaterede simulationssystemer. Du indgår i Hærkommandoens ledelsesgruppe og vil skulle repræsentere Hærkommandoen ved møder, seminarer og fora i såvel ind- som udlandet.

Du leder G7 samlede opgaveløsning og ressourceudnyttelse, herunder udvikling af medarbejdernes kompetencer, gennemfører personelsamtaler samt udarbejder personelbedømmelser.

Du er ansvarlig for udarbejdelse af budget i relation til sektionens ressortområder, og at tildelte midler disponeres/anvendes i overensstemmelse med godkendt budget.

Udover dette skal du være ansvarlig for og varetage det overordnede ansvar for planlægning, ledelse og styring af sektionens samlede opgaver.

Du udgiver i nødvendigt omfang direktiv og vejledning for løsning af pålagte opgaver og tilsikrer, at medarbejderne har de bedst mulige vilkår - tid og hjælpemidler - for løsning af disse opgaver.
Om dig
Du er officer med genneført videreuddannelsestrin II for militære ledere og har gerne en bred erfaring fra forskellige stillinger i Forsvaret, herunder udsendelse i internationale operationer.

Du er en udadvendt, motiverende, relationsskabende og empatisk leder, med en høj grad af integritet. Du er energisk, initiativrig og en udpræget holdspiller, der fremstår professionel og som det gode eksempel overfor såvel medarbejdere som samarbejdspartnere.

Du er operativt velfunderet og går analytisk til værks – altid med resultater, perspektiv og Hærkommandoens overordnede mål for øje.

Du har gode evner for såvel skriftlig som mundtlig kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er indtil videre i Fredericia.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte oberst Henrik Graven Nielsen, STCH HKO, på tlf.: 42 4014 01 eller på FKO-H-STCH@fiin.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Tine Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9124.
Ansøgningsfrist: 19. august 2019.

Vi forventer at afholde samtaler: snarest herefter. Samtalen foregår i Karup.

Ansøgning sendes elektronisk via linket "søg stillingen". Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

19.08.2019

Indrykningsdato

08.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent