Almen sergent Hæren 1

Operationsofficer I Trænregimentets Logistic & Military Police Coordination Cell - Genopslag


Operationsofficer I Trænregimentets Logistic & Military Police Coordination Cell

Har du lyst til at beskæftige dig med styrkeproduktion samt national og international styrkeindsættelse af logistiske- og militærpolitifaglige kapaciteter. Har du gode analytiske evner, kan håndtere en mange-facetteret og kompleks opgaveportefølje og har du samtidig en solid forståelse for Trænregimentets kapaciteter? Har du lyst til at arbejde i en nyoprettet afdeling, der stiller krav om en resultatsøgende, selvstændig og dynamisk indsats, så har vi et job til dig!
Om os
Trænregimentets Logistic & Military Police Coordination Cell (LMPCC) er en ny afdeling, der i krise og konflikt indgår i den logistiske del (G4) af Land Component Command/Hærkommandoen som landmilitært hovedkvarter. I fred er afdelingen overordnet ansvarlig for at nyttiggøre og koordinere regimentets samlede kapaciteter i forhold til pålagte opgaver og Hærens prioriteringer.

LMPCC er organiseret med en planlægnings- og operationssektion.

LMPCC har en omfattende opgaveportefølje, der rammer bredt og dybt såvel internt som overfor relevante samarbejdspartnere, herunder:
• Planlægning og koordination af styrkeproduktions-, styrkegenererings- og Styrkeindsættelse.
• Planlægning og indsættelse af Trænregimentets kapaciteter til Host Nation Support.
• Ansvarlig for planlægning og ledelse af stabsarbejder ifm. opstilling af nye logistiske- og militærpolitifaglige styrkebidrag til internationale og nationale operationer samt beredskaber.
• Bidrager til og gennemfører koordination af støtten til materieludvikling, -anskaffelse og –implementering i samarbejde med Hærkommandoen.
• Gennemfører nedbrydning af løbende opgaver, samt bidrager til Hærkommandoens opgaveformulering til Trænregimentet med henblik på koordination og ressourcestyring i forhold til regimentets samlede kapacitet.
• Deltager i Hærkommandoens operative planlægningsgrupper herunder bidrager til formulering af militære muligheder og anbefalinger.
• Bidrager til udarbejdelse af opstillingsgrundlag for styrkebidrag i INTOPS og beredskaber.
• Nedbrydning af Hærkommandoens Årsbefaling og udarbejdelse af Trænregimentets Årsbefaling.
• Koordinerende afdeling for større regimentale projekter herunder afgivelser til uddannelses- og øvelsesaktiviteter nationalt som internationalt.
• Udgivelse af direktiver, bestemmelser og befalinger inden for afdelingens område.
• Planlægger, koordinerer og kontrollerer aktivitetsbestemte udgifter indenfor Trænregimentets myndighedsområde.
• Overordnet ansvarlig for forligsimplementering ved Trænregimentet.

LMPCC er kendetegnet ved en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning. Vi er en eksponeret afdeling med stor kontaktflade, hvor udpræget selvstændighed og samarbejde er i højsædet. Du vil opleve en høj grad af frihed under ansvar i funktionen, og vi stiller af samme grund høje krav til vores medarbejdere.
Om stillingen
Som leder af planlægningssektionen er du chef for fire dedikerede og professionelle medarbejdere. Du vil få ansvaret for den overordnede planlægningsmæssige sagsbehandling ved Trænregimentet. Du vil komme til at indgå i tæt sparing med chefen for LMPCC om både langsigtede som mere kortsigtede projekter og prioriteringer.
Da LMPCC er en ny organisation, vil du naturligt komme til at sætte dit eget præg på din opgaveportefølje og på sektionens processer og opgaveløsning.

Din overordnede opgaveportefølje vil som udgangspunkt blive:
• Daglig ledelse af operationssektionen herunder udvikling af sektionens medarbejdere.
• Styre og samordne sektionens opgaveløsning samt forestå den daglige koordination med sektionens samarbejdspartnere herunder Trænregimentets dispositionsenheder.
• Planlægning og koordination af styrkeproduktions-, styrkegenererings- og styrkeindsættelse.
• Koordinerende sektion for større regimentale projekter herunder afgivelser til uddannelses- og øvelsesaktiviteter nationalt som internationalt.
• Gennemføre nedbrydning af løbende opgaver, samt bidrage til Hærkommandoens opgaveformulering til Trænregimentet med henblik på koordination og ressourcestyring i forhold til regimentets samlede kapacitet.
• Deltage i Hærkommandoens operative planlægningsgrupper herunder bidrage til formulering af militære muligheder og anbefalinger.
• Ansvarlig for koordination af Trænregimentets Host Nation Support til nationale øvelser med udenlandske enheder samt internationale øvelser med dansk styrkebidrag.
• Udfærdigelse af sagsoplæg samt bidrage til tværgående regimentale analysearbejder.
• Repræsentere Trænregimentet i diverse eksterne mødefora.
• Udgivelse af direktiver, bestemmelser og befalinger inden for sektionens ressort.
• Ansvarlig for Trænregimentets aktivitetsbudget herunder budgetproces og løbende budgetopfølgning.

Eftersom afdelingen og stillingen er ny, er jeg klar til at indgå i dialog herom og dermed sikre, at vi opnår den rette balance mellem opgaveportefølje og dine kompetencer, udviklings- og interesseområder.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 med en solid gelederfaring som officer i logistiktropperne. Du har gennemført videruddannelse-I/L , videreuddannelseskursus, Brigademodulet eller tilsvarende Det er en fordel, hvis du har et bredt kendskab til Trænregimentets organisation, virke og opgaveløsning.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger, og trives godt med vide rammer og med et ansvarsområde, der stiller krav om en resultatsøgende, dynamisk, selvstændig og vedholdende indsats.

Du er selvstændig og analytisk tænkende, danner dig hurtigt et overblik over et omfattende og komplekst sagsområde, og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du formulerer dig kort og præcist i skrift og i tale, ligesom du overholder givne terminer uden at gå på kompromis med kvalitetskrav.

Du er omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen. Du er i stand til at bevare overblikket, og trives godt i en til tider travl hverdag, der byder på komplekse opgaver, som du følger til dørs.

Du har fokus på og forståelse for dispositionsenhedernes funktionsvilkår og vigtigheden af, at skabe de bedst mulige funktionsvilkår.

Vi forventer, at du har en høj grad af helhedsforståelse, og at dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt etablerer og vedligeholder gode relationer til primært Trænregimentets dispositionsenheder og samarbejdspartnere herunder 1. og 2. Brigade samt Hærkommandoen.

Du skal have evnen og viljen til at repræsentere afdelingen og Trænregimentet i diverse fora såvel internt som eksternt eksempelvis i rammen af Hærkommandoen.

Det vil være en fordel, hvis du har været udsendt i én eller flere internationale missioner.
Der skal forventes et mindre antal rejsedage om året.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kommende chefen for LMPCC, major Anders Chr. Jørgensen (TRR-LMP-01) telefon. 7283 6100.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulente Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er søndag den 18. august 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet gør opmærksom på, at følgende kaptajnstillinger ved regimentet også er i opslag med samme ansøgningsfrist:
- Operationsofficer/S3/1LOGBTN
- Chef/4TPKMP/1LOGBTN
- Chef/S7/2LOGBTN
- Chef/2HBUKMP/2LOGBTN
- Næstkommanderende/3VEDLKMP/3VEDLBTN
- Kontaktofficer/GSE
- Chef/1MPKMP/MP
- Militærpolitiofficer/1MPKMP/MP
- Logistikofficer/Multinational Division North (Adazi, Letland)

Du opfordres til at se disse opslag og til også at sende ansøgning til de stillinger, der måtte have din interesse.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede officerer uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 soldater i de perioder vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.08.2019

Indrykningsdato

08.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent