Almen sergent Hæren 1

Chef for kapacitetsopbygningsenheden (S7) ved 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet - Genopslag


Chef for kapacitetsopbygningsenheden ved 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet

Har du pionerånd og trives du med at have mange bolde i luften, en stor kontaktflade og en hverdag, hvor ikke to dage er ens? Brænder du for at skabe de bedste rammer for efteruddannelsen og den centraliserede kursusvirksomhed til fordel for såvel Trænregimentet, Hæren og Forsvaret? Så er du den helt rette chef for kapacitetsenheden (S7) ved 2. Logistikbataljon.
Om os
2. Logistikbataljon består udover kapacitetsenheden (S7) af en stab, to Hærens Basisuddannelseskompagnier og et Hærens Reaktionsstyrkeuddannelseskompagni.

2. Logistikbataljon uddanner soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsuddannelse, og har dermed ansvaret for hele den grundlæggende uddannelse og at behovet for friskning ved stående reaktionsstyrke inddækkes. Bataljonen forestår desuden den centraliserede kursusvirksomhed og efteruddannelse, herunder den tjenestegrensspecifikke føringsuddannelse for logistiktropperne, uddannelse for enkeltmandudsendte, kørerinstruktøruddannelsen og meget andet. Der er dermed fokus på fastholdelse, hvervning og uddannelse på et højt niveau. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang.

2. Logistikbataljon skal kunne virke som en operativ logistikbataljonsstab i en brigade og der vil derfor også være et tydeligt operativt fokus, der både tilsikrer dette og skaber en forståelse for 1. Logistikbataljons virke. Føringsuddannelsen i bataljonen vil derfor blive tillagt prioritet.
Om stillingen
I stillingen som chef for S7 er du ansvarlig for en enhed med en opgaveportefølje, der spænder bredt. Opgaverne omfatter primært planlægning og gennemførelsen af Trænregimentets centraliserede kursusvirksomhed, ligesom du er ansvarlig for Hærens Lærlingeproduktion og erhvervspraktikanttjenesten ved Trænregimentet. Fagansvaret for køreuddannelse, forplejningstjeneste og personbiler er også placeret ved S7.

Du har direkte ledelsesansvar for de 16 personer, der er i sektionen, som i hovedsagen er erfarne mellemledere. Du skal forvente at have en stor berøringsflade med enheder udenfor bataljonen. Her vil du blandt andet løbende skulle koordinere med andre bataljoner, Trænregimentet, Hærkommandoen og Forsvarskommandoen. Du skal forvente at virke som kursusleder for den tjenestegrensspecifikke føringsuddannelse for officerer.

S7 er en nyoprettet enhed, og du vil derfor have stor mulighed for selv at præge stillingens indhold. Jobbet tilbyder mange forskellige aspekter, hvor du vil blive udfordret både ledelses- og planlægningsmæssigt samt operativt.

Du refererer direkte til bataljonschefen og indgår i 2. Logistikbataljons chefgruppe, hvor det forventes, at du bidrager aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning.

Det operative virke er en væsentlig del af dagligdagen i bataljonen. Du skal forvente, at deltage i bataljonens føringsuddannelse og 2. Brigades aktiviteter som stabsofficer eller underafdelingschef.
Der er her tale om et virkeligt godt og alsidigt job, hvor du vil få mulighed for at anvende alle dine ledelses-, planlægnings- og operative kompetencer. Samtidig vil du indgå i et super professionelt team, der arbejder efter devisen ’alt er muligt’.
Om dig
Du er kaptajn eller major (M322) med velgennemført videreuddannelsestrin I for ledere eller videreuddannelseskursus, Brigade (VUK, BDE).

Det er en fordel, at du har en baggrund fra logistiktropperne og gerne som underafdelingschef.

Du har et fagligt højt niveau, en grundlæggende interesse for uddannelse og taktisk logistik. Du formår at omsætte denne interesse og indsigt til konkrete handlinger og brugbare løsninger i forbindelse med opgaverne i bataljonen generelt og i S7 i særdeleshed.

Du brænder for at være leder, har en anerkendende tilgang til personellet og du har samtidig handlekraft og evner til at kommunikere krav og forventninger tydeligt. Du er opsøgende og deltager gerne i aktiviteter, der er med til at udvikle andre personer og enheder i bataljonen. Du har gode samarbejdsevner og erkender, at gode resultater udelukkende opnås af et godt og velfungerende team.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. chef ved 2. Logistikbataljon, kaptajn Anders Plenge på tlf.: 728 36701 eller mail: TRR-2B-NK@fiin.dk.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er torsdag den 18. august 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart bagefter.
Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet gør opmærksom på, at følgende kaptajnstillinger ved regimentet også er i opslag med samme ansøgningsfrist:
- Operationsofficer/S3/1LOGBTN
- Chef/4TPKMP/1LOGBTN
- Chef/2HBUKMP/2LOGBTN
- Næstkommanderende/3VEDLKMP/3VEDLBTN
- Kontaktofficer/GSE
- Operationsofficer/OPS/LMPCC
- Chef/1MPKMP/MP
- Militærpolitiofficer/1MPKMP/MP
- Logistikofficer/Multinational Division North (Adazi, Letland)

Du opfordres til at se disse opslag og til også at sende ansøgning til de stillinger, der måtte have din interesse.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 soldater i de perioder vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.08.2019

Indrykningsdato

08.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent