Almen sergent Hæren 1

Konstabler til panseringeniørdelinger ved 1. Panseringeniørkompagni


Konstabler til panseringeniørdelinger ved 1. Panseringeniørkompagni

Er du den alsidige soldat, der har lyst til at kombinere infanteri- og ingeniørfærdigheder? Så er det dig, vi leder efter ved 1. Panseringeniørkompagni.
Om os
1. Panseringeniørkompagni (1 PNIGKMP) består af to stående panseringeniørdelinger, en pansrede parkdeling og en kommandodeling. De indgår som kompagni under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for kampbataljoner og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.
Om stillingen
Begge delinger ved kompagniet er opbygget med 3 grupper og en deltrop. Hver gruppe kører i en pansret mandskabsvogn (PMV) og grupperne er udrustet med våben og materiel, på lige fod med infanterienheder. Vores delinger arbejder på lige vilkår som infanterienheder, men med et yderligere speciale indenfor kampingeniørtjeneste.

Vi søger konstabler til vores arbejdsdelinger og primært til at bestride funktionen som kører og vognkommandører, men der er også enkelte pladser til dig, som enten gerne vil være sygehjælper, skytte på let maskingevær eller panserværnsskytte. Der vil derfor være mulighed for, enten at komme direkte i din drømmestilling, eller indgå aftale om at udvikle dig således du på sigt kan komme til at få din drømmestilling i kompagniet.

Der er god mulighed for selv at finde DIT speciale indenfor gruppen som kører eller kommandør på en pansret mandskabsvogn eller på jorden.
Om dig
Du brænder for at være soldat og ønsker at have en hverdag der sjældent ligner hinanden. Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og du står ikke bagerst, når der skal tages fat. Du har flair for at tilegne dig teoretisk viden og evnerne til at omsætte den i praksis.

Alle stillinger kræver soldater med overblik og feltmæssige evner. Vi arbejder med både tekniske og kompliceret ingeniørmateriel, til gennembrydning og etablering af hindringer, herunder sprængstof. Man skal kunne tilegne sig ingeniørfærdighederne og skal kunne anvende dem i allerforreste linje på kamppladsen.

I forbindelse med stillingen er, eller kan, du sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt”, og du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.

I din ansøgning bedes du anføre hvilken stilling du gerne vil bestride, dog er det ikke en forudsætning for at komme til samtale. Såfremt du ønsker at bestride en funktion, som enten kører eller vognkommandør er det en forudsætning at du har kørekort til kategori B og ønskeligt at du har til kategori C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om de mulige stillinger, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Anthony Green på telefon 7282 8101 / 4132 4915 eller kompagnibefalingsmand oversergent Bjarne Søndergaard Jensen på telefon 3029 3810.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 2. august 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Stillingen er til besættelse 1. september 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
OM INGENIØRREGIMENTET

Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.08.2019

Indrykningsdato

08.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent