Almen sergent Hæren 1

Næstkommanderende deling til 1. Panseringeniørkompagni


Næstkommanderende deling til 1. Panseringeniørkompagni

Har du lyst til at gøre en forskel for vores professionelle soldater og kunne du tænke dig at være med til at skabe rammerne for deres uddannelse, samtidig med at få muligheden for at kompetenceudvikle dig selv? så er stillingen som næstkommanderende deling måske noget for dig.

Om os
1. Panseringeniørkompagni (1 PNIGKMP) består af to stående panseringeniørdelinger, en pansrede parkdeling og en kommandodeling. De indgår som kompagni under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade.

Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for kampbataljoner og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.
Om stillingen
Du vil i dagligdagen virke som næstkommanderende deling. Delingen består af 29 professionelle soldater, som du er med til at uddanne og gennemføre vedligeholdende uddannelse på.

Som instruktør skal du, i samarbejde med resten af kompagniets faglærere, planlægge og gennemføre lektioner for til gavn for delingen og kompagniet.

Ligeledes vil du modtage fagområder hvor du vil virke som faglærer, for at fastholde og/eller udvikle det faglige niveau i enheden.

Du vil i samarbejde med delingsføreren kompetenceudvikle soldaterne i delingen, og fungerer som sparingspartner for ledelsen af delingen. Du vil virke som stedfortræder for delingsføreren i dennes fravær både under garnison og feltforhold.

Stillingen sætter høje krav til dine menneskelige egenskaber såvel som de holdningsmæssige. Derudover stilles der krav til dine evner indenfor føring op til delingsniveau, både indenfor det ingeniør- og infanterifaglige.

Kompagniet støtter kompetenceudvikling både indenfor militære kompetencer, samt civile uddannelser.

Du vil i samarbejde med delingsføreren have ansvaret for delingens materiel og køretøjer. Du skal koordinere med vores forsynings- og vedligeholdelsessektion på daglig basis, for at tilsikre at enheden er operativ og eventuelle mangler bliver op suppleret.
Om dig
Du er oversergent og har gennemført VUT-I/ML, eller erfaren sergent med udviklingspotentiale. Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring som fører i en PNIGGRP, PNIGDEL eller tilsvarende og har gennemført IGR 200.

Du står skarpt på områderne orden, system, præcision og faglighed.

Du er mentalt fleksibelt og har en høj grad af omstillingsparathed. Du har en interesse i at undervise, og forme gruppefører til at opnå det bedste tekniske, taktiske og faglige løsning.

Du har en professionel indstilling til arbejdet med lyst til at udvikle dig. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt.

Desuden har du et roligt sind, og forstår at indgå i tæt samarbejde med andre befalingsmænd og officerer med ydmyghed og respekt.

Du forstår vigtigheden af at være det gode eksempel, spændende fra felttjeneste, instruktørvirke henover mandskabshandling til påklædning.


Du har lysten og evnerne til at arbejde med operative opgaver.

Du er servicemindet og omstillingsparat. Desuden forventes det, at du er god til at samarbejde samt virker som en rollemodel både for konstabler og befalingsmænd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Anthony Green på telefon 7282 8101 / 4132 4915 eller kompagnibefalingsmand oversergent Bjarne Søndergaard Jensen på telefon 3029 3810.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 2. august 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. den 1. september 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET

Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.

Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.08.2019

Indrykningsdato

08.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent