Hæren 06

Korporal og kontorhjælper til 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.


Korporal og kontorhjælper til 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.

Brænder du for at arbejde med den administrative og logistiske tjeneste og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø?
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15. Der ud over har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke til Operation Inherent Resolve Hold 3.

1. Kompagni er som første enhed i hæren, organiseret som et ”rent” IKK kompagni ligesom kompagniet har været de første til at implementere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK).

Kompagniet går en spændende tid i møde, hvor vi efter en kort periode, indsat i rammen af NATOPS, forbereder at tage af sted som en del af Enhanced Forward Presence (eFP), i Estland pr. januar 2020.

For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin.
Om stillingen
Kompagniets kommandosektion er organiseret med en delingsfører, en gruppefører, en korporal og tre konstabler.

Dine væsentligste opgaver som kontorhjælper er:
• At levere administrativ støtte til kompagniet og delingerne – både under garnisonsforhold og i felten.
• At kontrollere og tilrette oplysninger i DeMars i samarbejde med ADMELM/LG.
• At kontrollere kompagniets arbejdstid i samarbejde med chefen og ADMELM/LG.
• At deltage på kompetencegivende kurser mhp. personlig udvikling i stillingen.
• At vedligeholde egne militære færdigheder sammen med resten af kommandodelingen.
• At være én af de drivende kræfter i kompagniets taktiske operations center (TOC), når kompagniet er indsat i en taktisk ramme.
Om dig
Du er udnævnt til korporal, eller er en erfaren overkonstabel, med en tilfredsstillende tjeneste bag dig. Såfremt du er overkonstabel, er du villig til at indgå en uddannelsesaftale mhp. at blive uddannet til korporal.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du besidder initiativ således, at du selvstændigt formår at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og C, og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori CE.

Det er ønskeligt, at du har DeMars grunduddannelse, DeMars tids-administration, DeMars personel administration og at du er fortrolig med Word og EXCEL.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste
som kontorhjælper i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og
målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til sektionens samlede opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef Tommy Sylvest på telefon 25 55 13 71 eller mail lg-1b-100a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 28. juli. 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens ophør.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2019, eller snarest muligt.

Ansøgning sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

08.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent