Chef til Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø


Chef til Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø

Har du stærke lederegenskaber og kan du stå i spidsen for 20 fagligt ambitiøse medarbejdere, der alle brænder for at undervise og rådgive omkring arbejdsmiljø?

Så er du måske vores nye Chef for Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Om os
Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø yder arbejdsmiljørådgivning til hele Forsvarsministeriets koncern. Centret er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt et bredt spekter af supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Endvidere varetager centret funktionen som ledende rådgiver for Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte, der gennem mere end 100 frivillige og lokalt udpegede rådgivere yder anonym rådgivning om eksempelvis konflikter, mobning og stress.

Et af centrets vigtigste opgaver er at understøtte Forsvarsministeriets koncernfælles arbejdsmiljøstrategi, herunder de udpegede indsatsområder inden for indeklima, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær samt det psykiske arbejdsmiljø.

Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø indgår organisatorisk som en af fire afdelinger i Forretningsdivisionen. De øvrige afdelinger er Overenskomstafdelingen, Afdelingen for Arbejdsskade, Erstatning og Fravær samt Juridisk Afdeling.
Om stillingen
Som chef for Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø vil du være ansvarlig for:
- At rådgive forsvarets chefer om arbejdsmiljø.
- At udøve daglig ledelse af afdelingen.
- At udvikle afdelingen i henhold til Forsvarsministeriets Personalestyrelses strategi og ambition.
- At afdelingen følger med den øvrige samfundsudvikling, så afdelingen også er attraktiv for potentielle medarbejdere i fremtiden.
- At bidrage til fælles retningslinjer på arbejdsmiljøområdet under Forsvarsministeriets koncern.
- At omsætte Forsvarsministeriets koncernfælles arbejdsmiljøstrategi til konkrete forebyggende indsatser.
- At deltage i relevante udvalg, herunder Forsvarsministeriets Koncernfælles Arbejdsmiljøudvalg.
- At sikre, at centret lever op til Arbejdstilsynets krav som autoriseret arbejdsmiljørådgiver samt udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Du vil i det daglige referere til chefen for Forretningsdivisionen og indgå i divisionens samlede
chefgruppe, der løbende inspirerer og udfordrer hinanden.
Om dig
Du har en samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelig eller teknisk kandidatgrad og har flere års erfaring med ledelse, hvor du har vist dine stærke lederegenskaber.

Du har stor faglig kompetence inden for arbejdsmiljø og er fremsynet og imødekommende i forhold til, hvordan arbejdsmiljø kan understøtte Forsvarsministeriets Personalestyrelses strategi og ambition, herunder hvordan samskabelse med dine kolleger kan bidrage til at skabe gode og smidige løsninger for vores kunder.

Du har blik for såvel detaljen i de almindelige driftsopgaver som for helheden, og du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af hele Forsvarsministeriet såvel som Forsvarsministeriets Personalestyrelses strategier.

Som person er du initiativrig og motiverende. Du trives med høj kompleksitet og mangeartede opgaver, og du har en sikker situationsfornemmelse og dømmekraft. Du skaber relationer og kommunikerer direkte og præcist.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1 og ansættelsen sker som udgangspunkt på åremålsvilkår. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er desuden forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte chefen for Forretningsdivisionen, Jeppe Søndergaard Pedersen på telefon 6187 1990. Hvis du har spørgsmål til ansøgning, løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111 eller fps-ba-bs103@mil.dk.

Ansøgningsfristen er d. 7. august. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

07.08.2019

Indrykningsdato

08.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent