Erfarene konstabler søges til støtte for det danske bidrag til UN MINUSMA


Erfarne konstabler søges til støtte for det danske bidrag til UN MINUSMA

Tactical Support Squadron (TTS) ved Operations Support Wing søger erfarne medarbejdere fra konstabelgruppen til støtte for det danske bidrag til UN MINUSMA.

Stillingsopslaget henvender sig primært til hjemsendte soldater, der ønsker en korttidsansættelse med henblik på INTOPS. Såfremt du allerede er tjenestegørende, skal din ansøgning indeholde godkendelse om afgivelse og tilbagevenden til nuværende enhed, fra nærmeste chef.
Om os
Operations Support Wing (OSW) er Flyvevåbnets (FLV) største enhed, og har som hovedopgave at opstille FLV kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

TSS hører til på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Stillingen er for dig der ønsker at blive udsendt med flyvevåbnet i en international FN mission. Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse i ét år, med formål at støtte det danske bidrag i missionen i form af bevogtning. Dette stiller visse krav til medarbejdernes sociale færdigheder og personlige forhold.

Bevogtningsstyrken har til opgave kontinuerligt at opretholde sikkerheden i lejren i døgnets 24 timer. Du vil indgå i et vagthold og dine opgaver vil derfor dække over bevogtningen af lejren, patruljering, registrering af ind og udpassage, adgangskontrol, opholdskontrol, samt at kunne reagere som indssatsstyrke i forbindelse med en alarmering.

Du vil skulle varetage stillingen som bevogtningsassistent i forbindelse med udsendelse til Mali, i perioden fra medio november 2019 til medio maj 2020. Udsendelsen vil blive delt op i 2 hold, hvorfor du ville skulle påregne at være udsendt i 3 måneder. Forud for udsendelsen vil du skulle gennemføre en grundlæggende og missionsorienteret uddannelse.

Stillingen vil være tidsbegrænset med udløb juli-august 2020 alt efter startdao. Der vil være mulighed for at gennemføre afprøvning ved TSS/AMPR med henblik på fastansættelse såfremt dette ønskes.
Om dig
Vi søger en selvstændig og omstillingsparat medarbejder med gode samarbejdsevner. Du skal være engageret i din tilgang til arbejdet, og lægge vægt på et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Udover at beherske dansk, både skriftligt og mundtligt, ønskes det ligeledes at du har gode engelskkundskaber og det er ønskeligt at du taler fransk.

Du skal have en gyldig registreret helbreds- og tandundersøgelse, samt grundvaccination. Hvis ikke, skal dette kunne gennemføres i forbindelse med ansættelse. Du skal desuden til enhver tid kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte premierløjtnant Mark P. Madsen på mobil 41 32 73 88 eller mail OSW-OTB-101@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kjeld Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@mil.dk.

Ansøgningsfrist er 21. juli 2019 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.07.2019

Indrykningsdato

05.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent