2. Eskadre søger en Souschef i Faggruppe Våbentaktik ved Center for Taktik.


2. Eskadre søger en Souschef i Faggruppe Våbentaktik ved Center for Taktik.

Er du premierløjtnant med interesse i at arbejde med våbentaktik, modellering og simulation, har du nu muligheden for at blive en del af Faggruppe Våbentaktik ved Center for Taktik (TAC). Du vil blive stillet overfor et spændende og udfordrende job, hvor udvikling og innovation er i højsædet. Du vil indgå i et team med fokus på våbentaktisk simulation og dit fingeraftryk vil komme på mange nye tiltag, der sker indenfor det våbentaktiske område.

Derudover vil du fungere som faggruppens souschef med mulighed for at udvikle dine lederegenskaber i trygge rammer. Du vil være medbestemmende i udviklingen af faggruppen og dennes prioriteter.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger.

Faggruppe Våbentaktik (FG VT) er en lille gruppe pt. bestående af 4 medarbejdere. Vores arbejde består bl.a. i at udvikle doktriner til Søværnets sejlende enheder, således det sikres, at de benytter deres systemer på den mest optimale måde. For at kunne give de sejlende enheder det bedste udgangspunkt benytter vi en række forskellige stykker software, alt sammen med baggrund i modellering og simulation.

TAC er beliggende i Frederikshavn.

Find os også på Facebook.
Om stillingen
Som souschef i Faggruppe Våbentaktik vil du blive stillet overfor en bred vifte af opgaver. Fælles for disse opgaver er, at de alle retter sig mod at optimere søværnets enheder indenfor sensor og våbenområdet. Du vil foretage selvstændig sagsbehandling og forvaltning inden for afgrænsede sagsområder. Du vil komme til at indgå i et specialiseret team, hvor samarbejde og vidensdeling er hjørnestenene.

Specifikt omfatter stillingen:
• Assisterer faggruppelederen med udvikling af våbentaktik og skydedoktriner indenfor missilforsvar, luftforsvar, områdeluftforsvar med SM-2, ESSM, Artilleri og CIWS samt missilengagementer mod skibe og installationer i samarbejde med faggruppens øvrige sagsbehandlere.
• Varetager udvikling af forprogrammerede våbentaktiske reaktioner til C-FLEX, APAR og søværnets AAW systemer generelt.
• Varetager, i samarbejde med faggruppens øvrige sagsbehandlere, fremlæggelse af rekonstruktioner i forbindelse med enheders afviklede skydninger.
• Assisterer faggruppelederen i sagsbehandling på tværs af nationale myndigheder i Forsvaret og i relation til udenlandske samarbejdspartnere indenfor det våbentaktiske område.
• Assisterer faggruppelederen med udvikling af avancerede våbentaktiske scenarier til øvelse og træning, herunder både simulation og faktisk våbenøvelsesvirksomhed.
• Deltager i samarbejde med andre af forsvarets myndigheder, i forsknings-, studie- og udviklingsvirksomhed i relation til eksisterende, kommende samt potentielt nye våbensystemer og sensorsystemer samt implementering heraf i søværnet.
• Deltager i sejlads i forbindelse med våbenøvelser og træning med henblik på dataopsamling, mentorering og erfaringsindhentning.
• Varetager instruktørvirksomhed indenfor emnet våbentaktik på TAC kurser og for søværnets kampenheder, primært O og WE sektionerne.
• Deltager i inspektionsvirksomhed inden for det våbentaktiske område.
• Deltager i relevante internationale Working Groups i relation til våbentaktik og våbentaktiske emner.

Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn, og tjenesten vil primært finde sted på TAC, men der vil være rejser i forbindelse med kurser, møder samt øvelsesaktivitet.


”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og behovet for evt. kompetenceudvikling. Et sådan udviklingsforløb kan være gennemgang af nationale og udenlandske kurser og deltagelse i relevante internationale møder indenfor våbentaktik.
Om dig
Du har en baggrund som premierløjtnant af enten WE eller taktisk linje fra Søværnets Officersskole.

Du har lyst til at blive stillet overfor komplicerede problemstillinger og kan arbejde selvstændigt. Du har endvidere interesse for dit fagområdet og har lyst og drivkraft til at fordybe dig og udvikle dine faglige kompetencer.

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET og opfylder forsvarets helbredsmæssige krav.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive aflønnet som premierløjtnant efter gældende overenskomst.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er den 11.08. 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 33 eller 34. Stillingen er ledig til besættelse 1. september eller snarest, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Krister Ploug på telefon 72 85 53 93 eller på 2E-TAC-UV201@mil.dk.
Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

05.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent