Almen sergent Hæren 1

Stabsofficer med ansvar for sikkerhed


Stabsofficer med ansvar for sikkerhed ved Jydske Dragonregiment

Kan du jonglere med flere opgaver, og stadig holde hovedet koldt? Vil du være med til at sætte retningen for den militære sikkerhed, så er det dig, vi mangler!
Om os
Du bliver en del af Garnisonsstøtteenheden (GSE) på 35 medarbejdere, der er placeret under regimentschefen for Jydske Dragonregiment.

GSE består af 5 elementer, der varetager funktioner som presse- og informationstjeneste, personaleadministration, personelforvaltning, arbejdsmiljø og sikkerhed, IT, drift og udlevering af uddannelsesmaterialer til soldaterne. Vi har som central spiller på Dragonkasernen et tæt samarbejde med øvrige myndigheder, herunder de operative enheder som vi skal understøtte, hvilket er vores fornemmeste opgave.

Af de 5 elementer er du placeret i ledelseselementet som er hjertet i GSE, hvor der er mange spændende og forskelligartede opgaver.

Vi arbejder på, gennem forudseenhed, rettidig omhu, servicemindedhed og en samarbejdsvillig indsats, at støtte regimentschefen i gennemførelsen af de opgaver, regimentet er pålagt. Det gør vi blandt andet ved effektivt og fleksibelt at opbygge individuel kompetenceudvikling og internt samarbejde.

Vi har en god omgangstone og et godt socialt miljø. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som vores nye stabsofficer, bliver du ansvarlig for den fortsatte udvikling af vore sikkerhedsløsninger og endvidere sikre, at disse er i overensstemmelse med såvel interne som eksterne krav.

Dine opgaver bliver mangeartet og omhandler meget andet end militær sikkerhed. Du vil have stor kontaktflade indenfor hegnet men også til politi og civile myndigheder. Du har det overordnede ansvar for sikkerhedsplaner, de overordnede sikkerhedsbestemmelser og det aktuelle beredskab. Vi forventer at du med din specifikke tilgang vil være med til at udvikle jobbet i en ny og spændende retning.

Du bliver en del af ledelseselementet, der er et dynamisk og engageret team på 8 ansatte. Vores force er bl.a. presse- og informationstjeneste, (KOMSEK), sikkerhed, kontaktvirksomhed og velfærdstjenesten. Selvom flere i elementet har specialer som har prioritet, er der lagt op til en fleksibel tilgang hos den enkelte i forhold til at løse de samlede opgaver, som ligger hos ledelseselementet.

Arbejde udenfor normal arbejdstid og i weekender kan forekomme men er ikke typisk for stillingen.
Om dig
Du har en militærbaggrund, gerne kombineret med en civil diplomuddannelse eller ligende. Stillingen er berammet som en kaptajn stilling, men er du erfaren seniorsergent, eller har du en anden grad, men mener at besidde evnerne, så opfordrer vi dig til at søge stillingen. Vi finder det interessant, hvis du er i gang med en uddannelse, hvor du kan se en mulighed for at denne kan udvikle dig i jobbet hos os.

Du har baggrund som delingsfører, næstkommanderende og/eller chef. Du har evt. erfaringer fra stabstjeneste på bataljonsniveauet og evt. også erfaring fra stabstjeneste i de højere stabe eller på skoler.

Stillingen er omfattet af sundhedstriaden og det forventes, at du er i fysisk god form. Du har bestået træningstilstandsprøven ved ansøgningstidspunktet, eller er i stand til at aflægge prøven ved ansættelsestidspunktet.

Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale. Du besidder gode IT-færdigheder og analytiske anlæg. Arbejde med KESDH/Captia og eMTEP i tidligere funktion er ønskelig.

Du kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt. Har du ikke sikkerhedsofficers- og/eller kryptosikkerhedsofficerskursus indstilles du til dette. Du er egnet til udsendelse og har kørekort til alm. bil.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende relevant overenskomst og stillingernes indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for ledelseselementet, kaptajn Kim Brogaard på telefon 728 24540, mail JDR-G-LE01@mil.dk

Alternativt kan du kontakte chefen for GSE, major, Brian Staal Villsen på telefon 728 24521 eller mail JDR-G-CH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen mail fps-ba-bs231@mil.dk eller telefon 728 19144 eller HR-konsulent Britt Holde mail fps-ba-bs222@mil.dk eller telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 5. august 2019, idet samtaler gennemføres i Holstebro i ugerne 33 – 34. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.08.2019

Indrykningsdato

05.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent