Almen sergent Hæren 1

To oversergenter (IT-supporter) til CIS kompagni Brigade i Fredericia


To oversergenter (IT-supporter) til CIS-kompagni Brigade i Fredericia

Søg jobbet som oversergent i CIS kompagni Brigade ved Føringsstøtteregimentet og få et spændende, afvekslende job med gode udviklingsmuligheder.

Om os
Kompagniet er nyoprettet, men bygger på grundstammen af tidligere 1. CISKMP. Enheden består pt. af en kommandodeling, en systemkontrol samt tre liniedelinger. Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. brigade med Communications and Information Systems løsninger på kamppladsen.

Kompagniet er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. 82 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha 5 samt Eagle 5. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr.

Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste CISMD.
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives: Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag til, at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.
Om stillingen
Som sektionsfører er du over for delingsføreren (DF) ansvarlig for føringen, disciplinen, uddannelsen og logistikken i sektionen. Du skal kunne planlægge, gennemføre og kontrollere efter direktiv fra DF og delingens næstkommanderende, uddannelsen af den enkelte og af hele sektionen. Du fungerer også som kompagniets faglærer i et eller flere fag jf. kompagniets direktiv, og forestår planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen i pågældende fag. Herudover rådgiver du kompagniet om uddannelsesniveauet inden for de pågældende kompetenceområder og stiller løbende forslag til kompagniet om gennemførelsen af uddannelsen.
Du holder delingen og støttede enhed orienteret om situationen ved sektionen og løser opgaven som IT-supporter efter anvisning fra foresatte.

Samtidig planlægger og gennemfører du opbygningen af de operative og administrative IT-net i tilsluttet hovedkvarter (HQ) og udarbejder direktiv for udarbejdelse af kabelplaner, netværksskitser og telefonlister.
Støttet af IT befalingsmand og IT mand, planlægger og gennemfører du indsættelse og opsætning af kommunikations- og IT udstyr.
Om dig
Du er oversergent og IT-supporter eller sergent som vurderet egnet til inden for en kort tidhorisont, at varetage en oversergent stilling.

Du er fleksibel indstillet, da jobbet kræver et godt overblik og der vil forekommer mange spidsbelastnings perioder. Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til hemmeligt under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i CIS kompagni brigade, kaptajn Ellen Stensgaard Mortensen på tlf.: 2572 6317 eller via mail på fsr-1b-100a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 28. juli 2019 og der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 32. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgning sendes via linket.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

05.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent