Missionplanner

2 oversergenter til Føringsstøtteregimenets IT tekniske uddannelseselement


2 oversergenter til Føringsstøtteregimenets IT tekniske uddannelseselement

Vil du være med til at forme Føringsstøtteregimentets nye IT supportere og kunne du tænke dig at have en afgørende rolle med uddannelse af Cyber værnepligtige?
Så skal du søge en af vores to spændende og udfordrende stillinger som IT supporter og underviser.
Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (CISOPSBTN) indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder i Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel. Det IT Tekniske uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsesdelen.

Elementet er for IT uddannelse ved Føringsstøtteregimentet (FSR), og for enkelte dele, også for resten af forsvaret.
Vi forestår forberedende undervisning af soldater der skal uddannes til IT supporter, hvor vi vejleder dem der er på vej og ligeledes dem der kommer fra IT hovedforløbene og skal arbejde med praktikmål.
Vi er ansvarlige for Værnsfælles IT grundkursus og en række kurser inden for IT sikkerhed, ligesom vi er fagansvarlige for uddannelse på nye IT systemer hvor vi udvikler læringsplaner, gennemfører initial kurser hvorefter vi ”overdrager” uddannelsesansvaret til enheden.

I 2020 får elementet ansvar og afgørende rolle med teknisk uddannelse af de nye cyber værnepligtige, hvor de konkret vil være ved os i 20 – 25 uger om året.
Endelig varetager vi forskellig sagsbehandling inden for f.eks. IT efteruddannelse og IT vedligeholdende uddannelse.

Vi er fysisk placeret på Ryes kaserne i Fredericia og på Høveltegaard.
Vi er i alt 6 medarbejdere, som består af en leder 2 seniorsergenter og 3 oversergenter.
Vi er specialister som i samarbejde er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT undervisning.
Vi kan lide at undervise og vi ser det som en unik mulighed at motivere vores kursister til at blive ”knivskarpe” til IT.

Vi arbejder målrettet og leverer løsninger med opgaven i centrum og til tiden. Vi lægger vægt på god trivsel, har uformel omgangstone. Vi tilbyder frihed under ansvar gennem selvstændighed og vedholdenhed med opgaverne.
Om stillingen
Dine hovedopgaver vil være;
• Planlægning og tilrettelæggelse af undervisning i IT primært inden for netværk, sekundært server og operativ systemer.
• Kursusansvarlig, kursusleder og lettere sagsbehandling indenfor IT uddannelse.
• Ansvar for egne fag og muliglighed for at udvikle faget inden for rammen, hvor din indsats med planlægning, udvikling af undervisningen og uddannelsesmaterialer er afgørende og tydelig.
• Være med til at udvikle IT vedligeholdende uddannelse til gavn for KMP ved Føringsstøtteregimenet.
• Medansvarlig for elementets servere, hvor vores uddannelse gennemførers fra.

Vi tilbyder:
- Faglige stærke kolleger med mulighed for sparring. Spændende opgaver med selvstændigt arbejde.
- Afgørende indflydelse på fremtidens at cyber værnepligtige bliver skarpe på at løse deres opgaver.
- Relativt forudseelig hverdag med lige så relativt kendte arbejdstider.
- Mulighed for videre og efteruddannelse.
Om dig
Du er uddannet IT supporter eller på vej til at blive det. Dine interesser spænder bredt inden for faget.
Du trives i rollen og er up to date med undervisning. Du er med til at sætte rammerne for et positivt læringsmiljø. Du er velforberedt og din undervisning er på fagligt korrekt niveau, ligesom du er opmærksom på, at ikke alle lærer ens. Du trives med veksel virkning mellem undervisning, planlægning og forberedelse.
Du er en selvstarter og ser dig selv som en teamplayer, hvor du aktivt bidrager til elementet er velfungerende, og at vi arbejder effektivt og altid leverer løsninger til tiden.

Dine faglige kvalifikationer:
• Du er fagligt stærk inden for netværk på cisco området.
• Du er udnævnt oversergent eller sergent, hvor du har tjenestetid nok og vurderet egnet til udnævnelse til oversergent.

Ønskelige kvalifikationer:
• Du er certificeret i CCNA eller ønsker på sigt at blive det.
• Du Interesserer dig for IT sikkerhed
• Du interesserer dig for serveradministration, powershell og linux.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Ryes kaserne i Fredericia.
For nuværende gennemføres en mindre del af kursusvirksomheden i Høvelte, hvorfor du skal være indstillet på lettere rejseaktivitet til Høvelte.
Der kan forekomme enkelte tilfælde af undervisning/lokalkurser andre steder i landet, ved specifikke behov fra Forsvarets enheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til hemmeligt under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Har du spørgsmål om stillingen er du meget velkommen til kontakte leder for ITU, Seniorsergent Morten Holmgaard på telefon: 20 19 73 92.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 14. august og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. oktober eller snarest derefter.
Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando,
Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.08.2019

Indrykningsdato

05.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent