FMN

Markedsanalytiker til styrkelse af rekrutteringen til Forsvaret


Markedsanalytiker til styrkelse af rekrutteringen til Forsvaret

Er du analytisk stærk med interesse for forbrugerindsigt og segmentering, og har du flair for at omsætte data til indsigter, der kan videreudvikle og optimere markedsføringen af Forsvarets job og uddannelser, har Forsvarsministeriets Personalestyrelse brug for dig til nyoprettet stilling i Marketingsektionen.
Om os
Marketingsektionen, hvor stillingen er ledig, er geografisk placeret i Forsvarsministeriets Personalestyrelses hovedkontor i Ballerup. Herfra markedsfører vi Forsvarets job, uddannelser, værnepligt og lærepladser for at rekruttere de bedste medarbejdere til Forsvaret. Vi udvikler og tilrettelægger kampagner, messeaktiviteter, arrangementer, indsatser på sociale medier og andre interne og eksterne rekrutteringsaktiviteter for målgrupper i alderen 18-29 år – ofte i tæt samarbejde med Forsvarets skoler og værn samt med eksterne leverandører, f.eks. vores reklame- og mediebureau.

Vi er 16 medarbejdere. Vi er både militært og civilt ansatte, der arbejder i et dynamisk og udviklingsorienteret miljø – ofte med korte deadlines. Stillingen hører til i strategiteamet, hvor tre specialkonsulenter og en kaptajn til daglig varetager såvel den strategiske som dele af den taktiske rekrutterings- og brandingindsats.

Arbejdsmiljøet er uformelt, og tempoet er ofte højt. Opgaverne kan opstå eller ændre grundlæggende karakter fra den ene dag til den anden, og foranderligheden er en konstant faktor i sektionen. Vi lægger vægt på at have højt til loftet samt at give gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.
Om stillingen
Du får en vigtig rolle i arbejdet med at skabe det rette statistiske og analytiske grundlag for at videreudvikle og optimere markedsføringen af Forsvarets job og uddannelser, hvilket dækker følgende arbejdsopgaver:

- Ansvar for håndtering af profildata på ansøgere til Forsvarets uddannelser.
- Udvikle, tilrettelægge og gennemføre analyser samt kvalitative og kvantitative undersøgelser.
- Koordinering og samarbejde med analyseinstitutter og involverede myndigheder i Forsvaret.
- Omsætte og anvende data til profil- og målgruppeindsigter til at videreudvikle og optimere markedsføringen af Forsvarets job og uddannelser.
- Udarbejde og præsentere rapporter og anbefalinger for sektionen, afdelingen og direktionen.
- Analysere, vurdere og uddrage relevante dele, konklusioner og anbefalinger af eksterne undersøgelser.
- Foranstalte systematisering og videndeling af analysedata.
- Rådgive kolleger og chefer ved Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen samt i øvrige dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse om anvendelse, udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af markedsundersøgelser og – analyser.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau med tyngde inden for statistik, markedsundersøgelse, databehandling og analyse, eksempelvis en kandidatgrad inden for sociologi, statskundskab, økonomi eller IT.

Du har interesse for at udvikle, tilrettelægge og gennemføre markedsundersøgelser og profilanalyser, og jonglerer frit mellem anvendelse af både kvantitative og kvalitative metoder.

Du er en teamplayer, der trives med at holde struktur og overblik i en ofte kaotisk hverdag. Du arbejder selvstændigt, tager ansvar for både opgaverne og samarbejdet og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af fælles løsninger.

Du trives med at møde nye mennesker, og du forstår vigtigheden af at kunne kommunikere på flere niveauer i organisationen og overfor vidt forskellige målgrupper både i og uden for Forsvaret.

Du formulerer dig solidt på skrift og i tale og har erfaring med Google Analytics.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra eller kompetencer i forhold til:

- Markedsførings- og kommunikationsområdet, alternativt inden for uddannelses- og
undervisningsområdet.
- CRM og SPSS systemer.
- SAP, BI eller lignende systemer.
- Forbrugerindsigt og –adfærd samt segmentering.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet som specialkonsulent efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Det er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, major Anders Christian Bech på telefon 3266 5257 eller daglig leder af Strategiteamet, specialkonsulent Gitte Holler Colding på telefon 3266 5258.

Hvis du vil høre mere om løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Martin Fyrstenberg på telefon 3266 5900.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i umiddelbar forlængelse heraf.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2019 eller snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften inden for Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt funktionelle styrelser, herunder Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen m.fl.
FPS støtter koncernens styrelser og myndigheder bl.a. gennem rekruttering til koncernens uddannelser og ca. 19.500 faste civile og militære stillinger samt 3.500 stillinger i reserven, rådgivning om HR-forhold, indkaldelse til Forsvarets Dag og værnepligt, forhandling af overenskomster og støtte til veteraner og pårørende. FPS har det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet. Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentrets hovedsæde er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

07.08.2019

Indrykningsdato

05.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent