Hæren 06

Leder af IT-SUPPORT ved Jydske Dragonregiment i Holstebro


Leder af IT-SUPPORT ved Jydske Dragonregiment i Holstebro

Kan du tænke innovativt i IT løsninger, og er du ansvarsbevidst – så er det dig vi mangler!
Om os
Du bliver en del af Garnisonsstøtteenheden (GSE) på 35 medarbejdere, der er placeret under regimentschefen for Jydske Dragonregiment.

GSE består af 5 elementer, der varetager funktioner som presse- og informationstjeneste, personaleadministration, personelforvaltning, arbejdsmiljø og sikkerhed, IT, drift og udlevering af uddannelsesmaterialer til soldaterne. Vi har som central spiller på Dragonkasernen et tæt samarbejde med øvrige myndigheder, herunder de operative enheder som vi skal understøtte, hvilket er vores fornemmeste opgave.

IT sektionen er en del at driftselementet på i alt 9 medarbejdere.
Vi arbejder på, gennem forudseenhed, rettidig omhu, servicemindedhed og en samarbejdsvillig indsats, at støtte regimentschefen i gennemførelsen af de opgaver, regimentet er pålagt. Det gør vi blandt andet ved effektivt og fleksibelt at opbygge individuel kompetenceudvikling og internt samarbejde.

Vi har en god omgangstone og et godt socialt miljø. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du bliver leder af IT-elementet, der udover dig tæller én IT-supporter. Endvidere er du rådgiver for chef GSE i IT faglige spørgsmål samt forestår kontakten med eksterne myndigheder vedrørende IT forhold. Du giver input til budget for IT-sektionen og IT driften, herunder forslag til IT løsninger og rulningsplaner for Hardware ved Myndigheden. Du forestår driften af Internettet på kasernen, og er ansvarlig for drift af den tekniske del af WEB portaler (Internet og FIIN).
Om dig
Du er oversergent, har flair for IT og kan anvende de gængse programmer i Microsoft Office. Du kan arbejde selvstændig og er udadvendt og imødekommende. Du er initiativrig og ansvarlig i din opgavehåndering. Du arbejder løsningsorienteret. IT sektionen har en omskiftelig hverdag, og vi forventer derfor, at du løbende tilpasser sektionen til de ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser omstillingsparathed. Det er ønskeligt, at du har en IT-supporter uddannelse, men ikke et krav. Har du ikke uddannelsen, vil der blive lagt en plan for dig, så du indenfor en årrække bliver uddannet til IT supporter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for garnisonsstøtteelementet major Brian Staal Villsen på tlf.: 728 24520 eller mobil nr. 22 41 70 58. Du kan også kontakte leder af driftselementet SSG Eddie Djørup på tlf.: 728 24550 for yderligere information.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 5. august 2019. Ansættelsessamtaler ventes gennemført i ugerne 33 - 34. Stillingen er til besættelse fra 1. september 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisone-ret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der lige-ledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støtte-strukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundheds-tjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og vari-eret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastan-satte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.08.2019

Indrykningsdato

05.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent