Søværnet 04

Ledende taktisk sagsbehandler ved 1. Eskadre stab


Ledende taktisk sagsbehandler ved 1. Eskadre stab

1. Eskadre søger en engageret sagsbehandler til afdelingen for Operativ Virksomhed i 1. Eskadre stab i Frederikshavn.
Om os
1. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og fri omgangstone, men tager vores ansvar og pålagte opgaver alvorligt, og følger dem til dørs.

Afdelingen for Operativ Virksomhed i eskadrestaben består at en chef og syv sagsbehandlere. Afdelingen varetager opgaver af operativ karakter inden for våben og elektronik, platform og fremdrivning samt operationer med støtte til eskadrens enheder.

I den daglige opgaveløsning vil der blive en konstant tværfaglig koordinering med bl.a. eskadrens anden afdeling, eskadrens enheder, skolestrukturen, Søværnets Center for Administration, Søværnskommandoen, 2. Eskadre, 3. Eskadre, Arktisk Kommando, Operationsstaben og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Operativ Virksomhed står i spidsen for bl.a. udviklingen af det operative grundlag og materielopdateringer af enheder, videre implementering af Danish Operational Sea Traning (DOST) samt en generel kapacitetsudvikling til understøttelse af fremtidige opgaver for Forsvaret og Søværnet.
Om stillingen
I afdelingen er der to taktiske sagsbehandlere. Sagsbehandlerne forestår efter behov den daglige kontakt til besætningerne, hvilket giver en varieret arbejdsdag, hvor der både skal ageres med kort og lang tidshorisont.

Du er eskadrens taktiske sagsbehandler på DOST, og deltager i planlægningen samt gennemførelse af træningen som eskadrens ledende searidere. Du er ligeledes eskadrens primære sagsbehandler på operative brugerkrav, helikopter, øvelser og udviklingsskitser for eskadrens enheder i tæt koordination med afdelingens sagsbehandlere for platforme samt våben- og elektronik.

Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed. Det er en stilling, hvor du skal forvente en del rejseaktivitet både i Danmark og til Nordatlanten. Såvel på kontoret som udenfor vil du blive delegeret relevant beslutningskompetence på vegne af eskadren. Du skal kunne agere i dette og forstå rammerne for og konsekvenser heraf.

Stillingen kræver stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt. Du skal ligeledes være tryg ved at kommunikere på engelsk.

For at holde dig opdateret vil der med mellemrum være mulighed for at afløse i sejlende tjeneste.
Om dig
Du er analytisk stærk, kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften. Du formår at analysere komplekse sager og spørgsmål. Det er vigtigt, at du skriver godt og præcist, og at du kan omsætte komplekse problemstillinger til et let forståeligt skriftsprog. Det er derfor afgørende, at du kan formulere dig kort, klart og præcist i skrift og tale.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du har haft sejlende tjeneste i Nordatlanten, og gerne som operationsofficer, næstkommanderende eller skibschef. Stabserfaring og gennemført Taktisk Officerskursus er et krav.

Som person er du fleksibel og har et helhedssyn i forhold til opgaveløsningen og Forsvarets behov. Du skal arbejde sammen med mange forskellige persongrupper, hvorfor det er vigtigt, at du forstår værdien i et godt samarbejde. Du skal kunne håndtere uforudsete op-gaver og være i stand til at prioritere.

En målrettet vilje til at udvikle din indsigt inden for områderne platform og fremdrivning samt våben og elektronik forventes.

Du skal igennem ansættelsen kunne erhverve og opretholde ”blå bevis”.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive aflønnet som orlogskaptajn efter gældenden overenskomst.

Hvis du er kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling.

Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Stillingen er som udgangspunkt placeret ved 1. Eskadre stab i Frederikshavn, men 1. Eskadre er klar til at indgå en dialog om mulighed for varetagelse af stillingen med primær tilstedeværelse ved stabselementet i Korsør.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er den 1. august 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 33. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. okstober 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du henvende dig til sagsbehandler i Operativ Virksomhed, OK Frank Edlefsen på 4130 9739 (1ESK-ST-OV15).
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

10.08.2019

Indrykningsdato

04.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent