Våbenofficer søges til inspektionsskibene, 2. besætning


Våbenofficer søges til inspektionsskibene, 2. besætning

Har du gode evner indenfor ledelse og samarbejde, og er du samtidig klar til at udfordre dine taktiske evner i et vekslende miljø i Nordeuropa og Arktis, så er stillingen som våbenofficer en unik mulighed for dig.
Om os
2. Besætning er i 1. Eskadre en unik besætning, der som den første – og for nuværende eneste – i 1. Eskadre gennemførte DOST. Som følge heraf er 2. besætning indsat som den ene af to besætninger som deltager i Standing NATO Mine-Countermeasure Group 1 (SNMCMG1). I løbet af 2020 er besætningen igen indsat i Nordatlanten, specifikt ved Færøerne og Grønland. Under tjenesten i Nordatlanten deltager enhederne i internationale øvelser ved Norge og Storbritannien.

Antallet af sejldage er 140 – 160 om året.

I din tjenestetid skal du gennemføre flere kurser, som senere vil gøre dig i stand til, på sigt, at varetage stillinger i alle tre eskadrer. Kurser omfatter; fiskeriofficer, helikopterkontrolofficer, batterileder og senere taktisk officerskursus (TOK).

2. Besætning er en af de fem inspektionsskibsbesætninger i division 11 under 1. Eskadre. Vi opererer primært nationalt, indsat i de nordatlantiske og arktiske områder ved Grønland og Færøerne under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk. Der er konstant indsat en THETIS-klasse ved hhv. Færøerne og Grønland, hvor enhederne opererer meget selvstændigt i løsningen af opgaverne; suverænitetshævdelse, søredning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet. Alle indsatte enheder har netop været igennem et moderniseringsprogram med en omfattende ombygning, som sætter enhederne i stand til at operere SEA HAWK-helikopteren.
Om stillingen
I din funktion som sektionsofficer får du ansvaret for ledelsen og udviklingen af våben- og dækssektionen, der omfatter en mellemleder og syv menige. Arbejdsområderne omfatter vedligeholdelsesarbejder, fartøjstjeneste samt planlægning af besætningens skydetræning. Våbenofficeren er også en af enhedens tre vagtchefer.

I din tjenestetid skal du gennemføre flere kurser, som senere vil gøre dig i stand til, på sigt, at varetage stillinger i alle tre eskadrer. Kurser omfatter; fiskeriofficer, helikopterkontrolofficer, batterileder og senere taktisk officerskursus (TOK).
Om dig
Du er taktisk uddannet premierløjtnant med gode lederegenskaber, som tillige har mod på et fagligt spændende uddannelses- og tjenesteforløb.

Det er ikke afgørende, at du har erfaring fra 1. Eskadre, da alle aspekter af den operative tjeneste i Nordatlanten vil indgå i dit udviklingsprogram.
Ansættelsesvilkår
Du aflønnes som Premierløjtnant efter gældende overenskomst.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansøgningsfristen er den 3. august 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Stillingen er ledig til besættelse fra 15.08 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til operationsofficeren for 2. besætning, kaptajnløjtnant Simon F. Sonnichsen, +45 30670726 eller på e-mail D11-K2OP001@mil.dk.Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

03.08.2019

Indrykningsdato

04.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent