Almen sergent Hæren 1

Kontorhjælper til Garnisonsstøtteelementet 4. Nationale Støttebataljon (genopslag)


Kontorhjælper til Garnisonsstøtteelementet 4. Nationale Støttebataljon

Vi søger en konstabel til en stilling som kontorhjælper, hvor du er blæksprutten, der skal bidrage aktivt til bataljonens kerneproduktion, som er opstillingen af enheder til internationale operationer.
Om os
4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelement (NSE) er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.

4 NSBTN primære kerneproduktion er opstilling af enheder til internationale operationer. Derfor har bataljonen etableret et INTOPS- og Reserveelement (INTOPS&RESELM), der består af medarbejdere fra bataljonsstaben og Garnisonsstøtteelementet. Den primære opgave for elementet er at understøtte opstilling, uddannelse og certificeringen af bidragene til INTOPS.

En anden vigtig opgave for INTOPS&RESELM er at støtte ledelsen af bataljonens reserveentitet med planlægning og koordination af reservens uddannelse, herunder bestilling af uddannelse, kurser og indkvartering samt støtter reserven med administrative forhold inden overgivelse til garnisonsstøtteelementet (GSE). Endelig varetager elementet bataljonens økonomiforvaltning samt uddannelsen af forvaltningshjælpere.

Garnisonsstøtteelementet (GSE) består af 14 kolleger, hvor I udgør et administrativt fællesskab til varetagelse af administration og personel- og økonomiforvaltning. Som en del af det team er I garanter for, at alle ved 4 NSBTN modtager de korrekte ydelser og anden administrativ støtte i forbindelse med den daglige drift, samt at alle udgifter forbundet med arbejdstid og aktiviteter konteres korrekt. Når du er ved GSE, skal du støtte mindre erfarne kolleger ved sidemandsoplæring, desuden vil du efter behov assistere alle dine kollegaer i BTN.
Om stillingen
Du vil som erfaren konstabel i INTOPS&RESELM, skulle fungere som en del af et firemands team med i alt to konstabler, en seniorsergent og en kaptajn. Desuden vil du lejlighedsvist støtte GSE.

Til daglig vil du stå for praktiske bestillinger og koordination af de aktiviteter, som elementet gennemfører eller støtter. Det kan for eksempel være koordination af foredragsholdere eller certificeringsøvelser samt koordination af pårørendearrangementer forud for udsendelse af enheder. Desuden vil du skulle identificere behov for samt bestille kurser til personel, der skal udsendes, i samarbejde med deres chefer eller kommandokontor.

En anden vigtig opgave er administration og koordination til støtte for bataljonens reserve. Her vil du modtage og behandle henvendelser fra reservens personel og ledelse samt tilmeldinger til aktiviteter. Vedligeholde og udbygge vores kontrolmuligheder og erfaringsgrundlag, f.eks. ajourføre personeloversigter og fluebensskemaer for reservepersonellet og indsamle input fra og om personellet efter aktiviteterne.

Du vil sideløbende med dine opgaver skulle gennemføre uddannelse som forvaltningshjælper, hvilket omfatter cirka ti kursusdage med efterfølgende sidemandsoplæring ved vores forvaltningsbefalingsmand. Når du er færdiguddannet og rutineret vil der også være mulighed for en udsendelse som forvaltnings- eller kontorhjælper.

Du vil have cirka 20-25 rejsedage om året med mulighed for at afspadsere det optjente, og du får mulighed for at dyrke idræt i arbejdstiden.
Om dig
Du skal være klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du har lyst til og har flair for arbejdet, og du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser, og du har overskuddet til at være opsøgende og omstillingsparat.

Hvis du er klar til en varierende hverdag, hvor du er blæksprutten, der sætter en ære i service og hjælpsomhed til dine kollegaer, hvor chefen er afhængig af din støtte og selvstændighed, og hvor du har frihed under ansvar i dit eget speciale på kontoret, så er stillingen som kontorhjælper INTOPS&RESELM, lige noget for dig.

Det er en fordel, at du fra nuværende eller tidligere stilling har rutine i at arbejde i SAP. Du behøver ikke at have været kontorhjælper. Hvis bare du er tryg ved SAP, skal vi nok klæde dig på med de rigtige moduler og kvalifikationer.

Det vil være en stor fordel, hvis du tidligere har været udsendt, da stillingen forudsætter en vis forståelse for vilkårene for de enheder og det personel, der er i resterende opstilling eller er udsendt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for elementet, KN T. V. Paasch på tlf. 72 83 74 18 eller
SSG M. I. Frandsen, på tlf. 72 83 74 23 – Mail: intopselement@4nsbtn.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 28. juli 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.
Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

04.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent