FMN

Strategi og policy - Efterretning, Cyber


Strategi og policy - Efterretning, Cyber

Forsvarsstabens Strategi- og Policysektion søger en dygtig kollega med flair for internationalt samarbejde til at arbejde med cyber, efterretning og elektronisk krigsførelse på strategisk niveau.

Er du major eller orlogskaptajn, og kunne du tænke dig at arbejde med militærstrategisk international udvikling og policy inden for cyberforsvar, efterretningstjeneste og elektronisk krigsførelse? Ønsker du at samle erfaring med tjeneste i Forsvarsstaben på Niveau 1? Befinder du dig godt i en travl hverdag præget af militær faglighed og politiske hensyn, og har du kendskab til efterretningstjeneste, elektronisk krigsførelse og cyber fra tjeneste i Forsvarsministeriets departement og/eller stabs- og operativ tjeneste? Så har vi en spændende stilling som medarbejder i Forsvarsstabens Strategi- og Policysektion.
Om os
Strategi- og Policysektionen er en del af Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsstab, som er geografisk delt i både København og Karup. Strategi- og Policysektionen er primo 2019 flyttet til Karup og består af 15 engagerede og selvstændige medarbejdere, såvel militære som civile. Sektionen fokuserer på policy og strategisk udvikling. Dette arbejde danner bl.a. grundlag for udvikling af Forsvarets operative kapaciteter gennem strategisk udviklingsstyring inden for hele Forsvarets opgavekompleks. Det indbefatter bl.a. den overordnede strategiske kapacitetsudvikling i Forsvaret ud til en 15-30 års horisont, herunder NATO's forsvarsplanlægning, den overordnede koordination af den værnsfælles nationale konceptudvikling samt planlægnings- og udviklingsvirksomhed i NATO, NORDEFCO og andre internationale fora.

På policyområdet betjener vi Forsvarets øverste ledelse og er i løbende dialog med Forsvarsministeriets afdelinger og kontorer.

Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer, herunder udvikling af militær policy og besættelse af stillinger i udlandet. Derudover er sektionen kontaktpunkt for vores militære repræsentanter og forbindelsesofficerer i internationale hovedkvarterer og stabe.

Sektionen støtter ofte Forsvarets øverste chefer i forbindelse med international mødevirksomhed, ligesom vi repræsenterer Danmark i en række internationale fora. Vi har således en del udadrettede opgaver med rejseaktivitet.

Dagligdagen i sektionen er dynamisk og intens. Sagerne varierer meget, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi hjælper hinanden, når der er behov. Vi er sociale og tilstræber at have fleksibilitet i forhold til møde- og arbejdstider under hensynstagen til opgaveløsningen.
Om stillingen
Du vil primært skulle behandle de policymæssige og militærstrategiske aspekter vedrørende internationalt cyberforsvar, international efterretningstjeneste og elektronisk krigsførelse. En vigtig del af stillingen består i at repræsentere Danmark i international mødevirksomhed.

Endvidere vil du i forbindelse med dine primære ansvarsområder få ansvar for koblingen til det nationale forsvar i samarbejde med bl.a. operationsstaben og relevante nationale statslige myndigheder. Endelig indgår civilt-militært samarbejde og sager vedrørende nationale tiltag i de større internationale rammer også i porteføljen.

Desuden fordeles øvrige opgaver fleksibelt i sektionen. Dette sker løbende under hensyntagen til medarbejdernes kompetencer og interesser. Hermed har du mulighed for at forme din stilling over tid.
Om dig
Du er gerne en erfaren og ambitiøs major eller orlogskaptajn. Det er afgørende, at du er analytisk stærk, tænker helhedsorienteret og har en god forståelse for den sikkerhedspolitiske ramme, som Forsvaret arbejder i. Du er endvidere i stand til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger i spændet mellem politiske hensyn og militær faglighed.

Stillingen som sagsbehandler kræver, at du har et indgående kendskab til Forsvarets organisation og opgaver. Du har bred erfaring med stabsvirke på operativt og gerne militærstrategisk niveau, og det vil være et plus, hvis du har erfaring med NATO.

Du kan kommunikere ubesværet i skrift og tale på dansk og engelsk, og du evner at præsentere vanskelige problemstillinger på en klar og let forståelig måde. Du er udadvendt og socialt anlagt med en naturlig evne til at skabe nye relationer og netværk på tværs af værn, grad og nationalitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling ved Udviklings- og Planlægningsstaben med fast tjenestested i Karup.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til gældende overenskomst for akademikere i staten og officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse til HEM under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer

Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle individuelt tillæg.

Ansættelse er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategi- og Policysektionen KK Stefan Neubauer Andersen på 728 12572.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder, Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er den 01. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 32. Stillingen er til besættelse den 1. september 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge ansøgningen din seneste FOKUS bedømmelse.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.08.2019

Indrykningsdato

04.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent