Søværnet 04

Kaptajnløjtnant som lærer for lederuddannelser- og Lederkurser, ved Institut for Ledelse og Organisation, FAK (Genopslag)


Kaptajnløjtnant/Orlogskaptajn (M322) som lærer for lederuddannelser- og lederkurser

Har du mod på at blive udfordret i et akademisk miljø, hvor din evne til at kombinere din praktiske erfaring med teori har afgørende betydning for din succes?
Om os
Elementet består af ni medarbejdere inklusiv Elementlederen, med fem medarbejdere placeret på Hærens Officersskole og resten på Svanemøllens Kaserne.

Elementets ansvar er at udvikle, gennemføre og evaluere læringsforløb i militær ledelse på Forsvarets officersuddannelser. I øjeblikket har elementets medarbejdere særlig fokus på udvikling og den fortsatte akkreditering af diplomuddannelserne. Herudover bidrager medarbejderne bredt til den øvrige del af Instituttets opgaveportefølje.

Elementets medarbejdere tager eksempelvis del i opgaver som forskning, organisationsudvikling og afholdelse af kurser.

I elementet lægger vi stor vægt på faglighed og udvikling. Vi har et uformelt, men professionelt miljø, hvor kvaliteten er i højsædet og ”det at kunne gøre det bedre” dominerer vores samtaler og processer. Vi er kritiske, men anerkendende overfor hinanden og vi søger at løse opgaverne sammen. Vi er videbegærlige og vi sætter en ære i at bidrage til at udvikle dygtige officerer.
Om stillingen
Som medarbejder i elementet vil du blive ansvarlig for udvikling, gennemførelse og evaluering af lederuddannelserne på Søværnets Officersskole. Som ansvarlig forventes det, at du udvikler og tilretter læringsplaner efter behov, og at du aktivt koordinerer indsatsen med dine kolleger og andre relevante medarbejdere fra Forsvarsakademiets øvrige institutter.

Stillingen kræver herudover en del kompetenceudvikling, som du skal igennem for at kunne varetage dit job på professionel vis. Kompetenceudviklingen skal styrke dine evner som lærer og facilitator, som testtilbagemelder, som forsker, samt din specifikke viden og forståelse for militær ledelse. Du vil i samarbejde med elementes leder fastlægge et relevant og motiverende kompetenceudviklingsprogram.

Du skal også forvente, at skulle bidrage til instituttets øvrige opgaveportefølje herunder undervisning på de øvrige officersskoler, organisationsudvikling, forskning og kursusafholdelse.

Vi kan tilbyde en meget attraktiv arbejdsplads i midten af København, hvor fleksibilitet er et grundvilkår for alle medarbejdere. Stillingen som lærer gør det muligt på et tidspunkt at studere MMS eller en anden relevant civil videreuddannelse.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller Orlogskaptajn (M322) i Søværnet og har gennemført den tidligere VUT-I/L eller tilsvarende efteruddannelser. Du har grundig erfaring med at arbejde på M321-niveau, samt fra det operative miljø. Du har derfor indgående kendskab til den virkelighed, der møder Søværnets Officersskoles kadetter efter endt uddannelse.

Det vil være en fordel, hvis du har en masteruddannelse indenfor ledelse, psykologi eller filosofi, men det er ikke et krav.

Som person skal du være analytisk skarp, have sans for at facilitere et godt læringsmiljø og have et stort ønske om at bidrage til at gøre de kommende officerer ledelsesmæssigt kompetente.

Du skal være god til at samarbejde men også kunne arbejde alene i perioder. Vi forventer, at du kan forholde dig kritisk og konstruktivt til dine omgivelser, og at du er god til at skabe positive relationer til gavn for elementets arbejde. Samtidig skal du også kunne håndtere selv at modtage kritik og tage den til efterretning.

Du skal have et stort ønske om til stadighed selv at lære og følge med i forskningen, og således kunne bidrage til den fortsatte udvikling af dig selv, dine kolleger og uddannelserne.

Vi forventer, at du er en helhedstænkende, nærværende og tillidsvækkende person, der formår at skabe udfordrende og inspirerende læringsforløb for de studerende.

Du skal også være en stærk formidler, der formår at gøre teori og praksis forståeligt på en måde, så både den unge kadet kan forstå dig og den erfarne officer udfordres og udvikles.

Du skal have en solid skriftlighed, der sætter dig i stand til at udarbejde modulplaner, mindre skrivelser og gerne artikler. Herudover skal du beherske engelsk på skrift, således at du kan læse videnskabeligt materiale på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK H.C. Hansen på mail FAK-ILO-OU01@FIIN.DK eller på telefon 25552187

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Bjarne Thomsen på tlf: 3266 5114 eller på mail FPS-BA-BS229@mil.dk

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ”send ansøgning” nederst på siden.

Ansøgningsfristen er den 5. August 2019 og det forventes samtaler bliver afholdt umiddelbart efter.

Tiltrædelse er snarest muligt eller d. 1. oktober 2019.

Forsvarsakademiet
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.08.2019

Indrykningsdato

04.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent