Bjærgningsbefalingsmand ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Bjærgningsbefalingsmand ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Vi søger en sergent eller en erfaren overkonstabel med afsluttet GSU afkortet til en stilling som bjærgningsbefalingsmand. Du kommer til at håndtere tungt grej og store køretøjer, og du skal være klar til at indgå i et team af kollegaer, hvor ingen opgaver er for svære.
Om os
5. Nationale Støtteelement (5 NSE) er en enhed under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN), der består af 114 medarbejdere. De tre hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse, Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og en transportdeling. 5 NSE primære opgave er at uddanne soldater til transportmænd og andre funktioner afhængig af behovet i internationale operationer (INTOPS).

Som bjærgningsbefalingsmand vil du indgå i det sidste led i 5 NSE produktion. Dit hovedfokus være at bygge videre på bjærgningsbesætningernes uddannelsesniveau, herunder repetition af generel militær uddannelse, sammentræning med transportdelingens øvrige enheder og yderligere specialisering inden for bjærgningsuddannelse. Udover at klargøre sig til INTOPS, beredskaber, mv. er det en af transportdelingens hovedopgaver at løse transport- og bjærgningsopgaver for resten af bataljonen.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af fem underafdelinger. 1 – 3 NSE uddanner og udsender personel til de udsendte nationale støtteelementer. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Arbejdet som bjærgningsbefalingsmand kræver stor fleksibilitet. Det kan til tider være præget af lange perioder uden realfaglige opgaver på det primære arbejdsområde. I disse perioder vil du skulle forestå uddannelse af din bjærgningsbesætning i samarbejde med transportdelingens øvrige befalingsmænd. Når der opstår behov for løsning af bjærgningsopgaver, sker det ofte med kort varsel, opgaverne er ofte fysisk krævende og tager lang tid at løse. Som udgangspunkt løses alle opgaver øjeblikkeligt, når de opstår, uanset geografisk placering og tidsforbrug i forhold til daglig tjeneste.

Du skal være fysisk stærk og have et godt praktisk håndelag. Du skal have interesse og god forståelse for mekanik. Du skal derudover være interesseret i at øge din teoretiske, tekniske og mekaniske viden og arbejde teoretisk med blandt andet matematik.

Det er et krav, at du kan erhverve kørekort.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du er mekaniker eller har erfaring/interesse med dette fagområde, at du har kørekort kategori B, C og CE, og at du er omskolet til og har brugererfaring med mindst én type BJ-vogn.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved bjærgningssektionen i en årrække.
Om dig
Du er sergent eller som minimum erfaren overkonstabel med afsluttet GSU afkortet og kan således indtræde som sergent. Derudover en fordel, men ikke et krav at, du har kendskab til bjærgningstjeneste i forvejen eller har en naturlig interesse for området.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber. Du skal være god til at håndtere mennesker, samt deres frustrationer og udfordringer i en forandringsproces. Det skal derfor falde dig naturligt at skabe stabilitet i dine folks hverdag, samtidig med at du skal have et mind-set, der er indstillet på at afvige fra planen og den daglige uddannelse på kort tid, hvis behovet for løsning af reel faglige opgaver opstår.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved transportdelingen i en årrække, da vi har et ønske om, at du som bjærgningsbefalingsmad skal være den konstante figur i bjærgningssektionen, som sikre den kontinuerlige faglige udvikling i sektionen. Derfor kan du også forvente en stor faglig udvikling i stillingen og forvente, at der vil blive investeret en lang række kompetenceudviklende kurser i dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende fg. chef for 5 NSE, PL Patrick Rønnebæk Nielsen på tlf. 30 64 10 60 / TRR-4B-500B eller KMPBM SSG Henrik Schmidt på tlf. 72 83 74 11 / TRR-4B-501A.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 21. juli 2019 og samtaler forventes afholdt direkte efter fristens udløb med henblik på besættelse af stillingen 1. august 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

21.07.2019

Indrykningsdato

04.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent