Hæren 06

Næstkommanderende til 1. Lette Infanterkompagni


Næstkommanderende til 1. Lette Infanterkompagni

Vil du være infanterist? Vil du uddanne og fører infanterister? Er du velstruktureret, fleksibel og god til planlægning?

Så er det måske dig, vi leder efter til stillingen som Næstkommanderende i Livkompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
1. januar 2019 opstilledes XIII Lette Infanteribataljon (XIII) ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

XIII skal indledningsvist opstille staben, 1. Lette Infanterikompagni (Livkompagniet) og dele af Stabskompagniet i 2019. Dette med henblik på gradvist at opbygge XIII til en professionel kampbataljon, der kan indsættes i det fulde opgavespektrum.

Bataljonen er let bevæbnet og udrustet, og i visse situationer organiseret med mindre, taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften.

Bataljonen er særligt velegnet til afsiddet kamp i lukket, uoverskueligt og uvejsomt terræn i dagslys og mørke mod en upansret eller let pansret modstander i såvel konventionel som asymmetrisk krigsførelse, samt til sikringsopgaver i f.m. deployering. Bataljonen kan herunder indsættes luftmobilt og/eller maritimt.

Livkompagniet er en del af XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment. Til august starter der omkring 150 VPL ved kompagniet, og vi vil frem til december uddanne vores soldater i det grundlæggende som soldat/infanterist (HBU). Fra december 2019 og frem til august 2020 skal kompagniet forventeligt uddanne mellem 100 og 120 konstabelelever til lette infanterister (HRU), hvor vi vil prioritere feltvanthed, skydning, fysisk træning, funktionsuddannelse og enhedsuddannelse. Til august 2020 vil vi således stå klar som Danmarks første stående lette infanterikompagni, og klar til at deployere og løse vores opgaver med kort varsel.

Kompagniet stiller allerede nu et stærkt hold med dygtige og erfarne befalingsmænd og officerer, og den 22. juli 2019 stille 11 dygtige sergenter fra Sergentskolen ved kompagniet. Vores personels erfaring, engagement og kravende til det lette infanteri betyder at barren bliver sat højt og skal sættes højt i kompagniet.
Om stillingen
Næstkommanderende er den samlende og styrende funktion i den daglige planlægning og koordination af uddannelse, øvelser og driftsaktiviteter. Dette stiller krav til en vedvarende fremsynethed, samt evne til at strukturere og bevare overblikket. Du skal kunne forestå flere samtidige planlægningsforløb og til stadighed støtte kompagniets førere i udøvelsen af ledelse og uddannelse.

Virket som næstkommanderende inkluderer et væsentligt ledelsesvirke. Du skal evne, at lede specialiserede medarbejdere, herunder virke som inspirator og faglig sparringspartner. Du har en personlig integritet i dit virke, hvor viljestyrke og gennemslagskraft sikrer kompagniets personel de bedste forudsætninger – det sker bl.a. gennem en sund og logisk håndtering af rådige ressourcer, hvor du samtidig evner at inspirere til muligheder.

Derudover vil vi være et kompagni af soldater der brænder for infanterihåndværket, som er dygtige enkeltkæmpere og dygtige førere. Hvilket naturligvis også stille krav til Næstkommanderende, og du bør ikke søge stillingen, hvis du hader livet i felten som let infanterist (feltvanthed).
Om dig
Du er en premiereløjtnant med en vis erfaring. Du trives i felten og du har stor interesse for virket som infanterist. Du går forrest og er rollemodel for soldaterne under dig. Du er klar til det store ansvar der ligger i at være næstkommanderende!

Det er en stor fordel, hvis du er fra et kamptropsregiment og har infanterierfaring. Det er dog ikke et ubetinget krav, at du kommer fra kamptropperne, så skulle du være tjenestegørende ved andre regimenter/værn, og har lyst til at prøve kræfter med det lette infanteri, så send din ansøgning. Vilje kompenserer ofte for erfaring, og vi vægter dit engagement højere end din erfaring.

Du har evnen og lysten til at indgå i en dynamisk hverdag, hvor der både er fokus på uddannelse, forankring og udvikling. Du ønsker at virke i en operativ enhed, hvor der også stilles krav til dine grundlæggende militære færdigheder.

Vi forventer, at du er fleksibel, selvstændig og omstillingsparat, da tempoet er højt, og opgaverne er mange og alsidige. Du kan arbejde med planlægningsværktøjer som grov- & detaljeret tidsplan, aktivitetsoversigt, mv. Dine opgaver kræver ofte en del tid med Excel arker, koordination af logistik, bestillinger af faciliteter, etc., så du skal være indforstået med, at tilvejebringelse af rammerne for uddannelsen går forud for anden tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Livkompagniet kaptajn Christian Ørum Bjerkenes på telefon +45 4138 5110 eller på mail SLFR-13-100A@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfrist er 21. juli 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse 1. august 2019

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.
Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

21.07.2019

Indrykningsdato

04.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent