FMN

Sektionschef til doktrin og LI/LL i J7 ved Joint Force Command Norfolk, Virginia, USA


Sektionschef til doktrin og LI/LL i J7 ved Joint Force Command Norfolk, Virginia, USA

Til alliancens nye Joint Force Command Norfolk søges en sektionschef til en spændende og udfordrende stilling, hvor både samarbejde, helhedsorientering og styring er vigtige kompetencer for den kommende chef. Hvis du ønsker en tjeneste, som stiller store krav til dine personlige kompetencer, dine samarbejdsevner og personlig integritet, så er jobbet måske noget for dig.
Om os
Joint Force Command Norfolk (JFCNF) er alliancens nye hovedkvarter med fokus på Nordatlanten og Arktis.

Hovedkvarteret er under opbygning og består af to dele. En NATO del og en amerikansk flåde del. Hovedkvarteret hører under Allied Command Operations (ACO), og er beliggende i Norfolk, Virginia USA.

Stillingen er sektionschef doktrin og LI/LL under J7 med en britisk chef (ACOS J7) og du vil få to medarbejdere i sektionen - en militær sagsbehandler og en civil sagsbehandler/assistent.

J7 Divisionen hører under DCOS PLANS i staben, der ud over J7, også består af J5/J9 Divisionen. J7 er opdelt i en Doctrine and LI/LL Branch og en Training and Exercise Branch.

JFCNF er en operativ multinational og værnsfælles stab, der består af en Command Group (CG), et Operations Directorate, et Plans Directorate og et Support Directorate opbygget efter J-strukturen.
Om stillingen
Stillingen byder på en særdeles udfordrende og spændende hverdag. Du vil arbejde direkte under og i tæt samarbejde med en britisk kommandør, der er ACOS J7. I LI/LL sektionen indgår, ud over dig selv, en militær sagsbehandler og en amerikansk civil sagsbehandler. JFCNF er under opbygning og den første tid vil således være præget af mange forskelligartede opgaver og behov for stor fleksibilitet.

LI/LL sektionens opgaver er at sikre anvendelse af gældende NATO koncepter og doktriner i JFCNF igangværende og kommende operationer og øvelser. Herunder at etablere procedure for opsamling og behandling af erfaringer fra operationer og øvelser, samt at indgå i NATO arbejde med doktriner og standardisering.

Dine vigtigste arbejdsopgaver er:
- Lede og fordele arbejdet i LI/LL sektionen. Herunder koordination med resten af J7 og HQ JFCNF samt eksterne enheder og myndigheder.
- Indgå i arbejdet med udvikling af NATO doktriner og standarder på vegne af JFCNF.
- Lede arbejdet med udvikling af procedure for opsamling og behandling af erfaringer fra operationer og øvelser i samarbejde med øvrige dele af staben og eksterne aktører.
- Kunne indgå projektarbejder og arbejdsgrupper efter ACOS/J7 direktiv.
Om dig
Du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn og har gennemført Stabskursus II, Videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier(MMS) eller tilsvarende uddannelse.

Det er vigtigt, at du har talent for at skabe og vedligeholde netværk, at du er serviceminded og at du kan samarbejde med folk med forskellige faglige, uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde. Du er fleksibel og har viljen til at lære nyt, tage udfordringerne som de kommer, samt er god til at formulere dig i både skrift og tale.

Kendskab til NATO er ønskeligt og det vil være en fordel, hvis du har forrettet tjeneste ved en værnfælles stab/NATO-stab. Kendskab til NATO doktrin- og standardiseringsarbejde samt LI/LL vil være en fordel. Du skal være indstillet på, at der særligt det første år vil være behov for en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver, procedurer og arbejdstider da JFCNF er i sin etableringsfase.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du evner at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og samarbejdspartnere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand i lønramme 37, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i henhold til cheflønsaftalen. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2019, og er som udgangspunkt tidsbegrænset til en fireårig periode.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes(i denne stilling NATO SECRET) og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Du skal opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner, samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Derudover skal du for at kunne varetage stillingen bestå en engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte NLR, brigadegeneral Steen Ulrich på telefon +1 757 747 3309. Bemærk seks timers tidsforskel mellem Danmark og Virginia, USA.

Hvis du har spørgsmål til ansøgning, løn eller ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Heino Hansen, telefon 7281 9131.

Ansøgningsfristen er søndag d. 4. august 2019. Ansættelsessamtaler planlægges gennemført via VTC/Skype i uge 32/33.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent