Søværnet 04

Sergent til anti-ubådskrigsførelse i operationsdivisionen på NIELS JUEL


Sergent til anti-ubådskrigsførelse i operationsdivisionen på NIELS JUEL


Er du selvstændig, energisk og effektiv, har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø og vil du være med til at drive udviklingen af anti-ubådskrigsførelse i Søværnet – så søger NIELS JUEL dig som befalingsmand til at indgå i en professionel og dynamisk operationsdivision.

Om os

Fregatten NIELS JUEL er, sammen med sine to søsterskibe, en af Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Skibet er udrustet til at kunne løse en bred vifte af opgaver i hele konflikspektret, og er et af Forsvarets mest slagskraftige våbenplatforme.

NIELS JUEL har et varieret sejladsmønster, der veksler mellem øvelser og operationer. Skibet gennemgik Danish Operational Sea Training ved FOST i England i 2017 og har senest i 2019 været en del af en fransk hangarskibsgruppe, der blandt andet leverede støtte til Operation Inherent Resolve.

I de kommende år står NIELS JUEL sammen med resten af fregatvåbnet overfor en række spændende opgaver i forbindelse med indfasning af nye luftforsvarsmissiler og nye anti-ubådssystemer. Disse vil give helt nye operative muligheder og opgaver, og vil udfordre skibets besætning endnu mere på deres faglighed.

Der hersker en udpræget ”fregatmentalitet” ombord, og besætningen er stolte af det operative håndværk og høje niveau, som de leverer, og som det kræver at drive en moderne fregat. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet, høj faglighed, samarbejde og planlægning for at få enderne til at mødes i en dynamisk hverdag.


Om stillingen

Som KIA-U er du en af to kampinformationsbefalingsmænd i Sea Combat-sektionen (SC), der beskæftiger sig med anti-ubådskrigsførelse (ASW). Du vil, sammen med kampinformationsassistent overflade (KIA-O), stå for den daglige ledelse og drift af ASW-teamet, arbejde tæt sammen med enhedens to taktiske officerer i SC og være ansvarlig for samspillet med resten af divisionen.

Du vil som sergent være med til at støtte din nærmeste leder med at planlægge, tilrettelægge og gennemføre sektionens uddannelse og træning. Endvidere vil bistå med FOKUS for sektionens 6 konstabler, hvor du bl.a. skal være med til at drive udviklingskontrakter og bedømmelser i form af FOKUS.

I overensstemmelse med det seneste forsvarsforlig skal Søværnet desuden udbygge og opkvalificere enhedernes ASW-kompetencer væsentligt – både med nyt udstyr og nye procedurer. Du vil få en central rolle i implementeringen af disse.
Du vil i tæt samarbejde med de taktiske officerer skulle udvikle procedurer og forestå afprøvning og kommentering af disse i Søværnets ASW-kollegium. Du vil derfor potentielt kunne få stor indflydelse på det fremtidige Søværn.

Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads.
I basehavn står du sammen med divisionens andre befalingsmænd for den daglige ledelse af KI’ernes arbejde, herunder faglig træning, udvikling af taktiske produkter og planlægning af tjeneste.
Under sejlads og indsættelse i missioner vil du have ansvaret for at bemande operationsrummet som vagtholdsleder og du vil være medansvarlig for den praktiske ledelse af ASW-teamets KI’er under klartskib og i kamp.
Du vil i både basehavn og udenlandsk havn komme til at indgå som vagtassistent på lige fod med skibets øvrige befalingsmænd.

”Vi tilbyder”
Hvis ovenstående profil passer på dig kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat. Som KIA-U vil du blive en del af Søværnets kommende udvikling af ASW-området, og her tilbyder vi dig at være med fra start. Vi tilbyder desuden et fleksibelt arbejdsmiljø under daglig tjeneste, hvor vi altid forsøger at forme den daglige tjeneste så den kan løses og tilrettelægges til at tilgodese enhedens og dine behov i forening.


Om dig

Du har udført tjeneste som KI’er på en af Søværnets store kampenheder.
Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har tidligere har udført tjeneste som KI-befalingsmand.

Vi forventer du som befalingsmand er selvstændig, effektiv og i stand til at lede og fordele arbejdsopgaver i sektionen. Du er taktisk forankret eller har et stærkt ønske om at blive det, ligesom du er villig til at indgå i et dynamisk og taktisk skarpt team, der til tider arbejder hurtigt og med store krav til kvalitet. Du er omstillingsparat og afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.

Vi søger først og fremmest en leder med erfaring inden for kampinformation. Som sergent forventer vi du kan arbejde selvstændigt og på egen hånd strukturere og rammesætte arbejdet for dine folk. Vi forventer du tager initiativ, tænker kreativt og er løsningsorienteret mod enhedens mange forskellige opgaver.

Udover ovenstående krav er der en oplistet en række faktorer, som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette ledelses- og kompetenceprofil kan du efterfølgende uddannes – uanset nuværende rang.

Krav:
• Grundlæggende sergentuddannelse, eller optaget derpå.
• Sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT.

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.
• Egnet til røgdykning.

Ønskeligt:
• Sejladserfaring som KI befalingsmand.
• Uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.
• TAC 012 (Kampinformation mellemleder)
• Helikopter Kontrol Officer (Grade D/C)
• Erfaring med MLS
• Erfaring med klassificeret netværksløsninger
• DeMars grunduddannelse.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til NIJU Leder Kampinformation, OSG Martin Falk Jensen på mail: 2E-NIJU-LEKI@mil.dk, tlf: 31 52 28 22, eller NIJU Taktisk Officer Overflade, KL Daniel Lindeblad på mail: 2E-NIJU-TAOO@mil.dk, tlf: 22 31 51 74.

Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 4. august 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 32/33.

Stillingen er til besættelse 19. august 2019, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent