FMN

Assisterende forsvarsattaché til Den Danske Ambassade i Washington, D.C.


Assisterende forsvarsattaché til Den Danske Ambassade i Washington, D.C.

Brænder du for international sikkerheds- og forsvarspolitik, og kan du varetage danske interesser, når de er på spil i udlandet? Vil du repræsentere Danmark og være Forsvarsministeriets og Forsvarets forlængede arm i Washington, D.C.?

Hvis du har globalt udsyn, sans og interesse for dansk forsvarspolitik, og hvis du er på udkig efter nye udfordringer og trives med en stor grad af selvstændighed og ansvar, så kan du nu søge stillingen som assisterende forsvarsattaché til den danske ambassade i Washington, D.C.
Om os
Forsvarsministeriet udsender forsvarsattachéer til en række af Udenrigsministeriets repræsentationer, hvor attacheen indgår i arbejdet sammen med Udenrigsministeriets medarbejdere og lokalansatte.
På den danske ambassade i Washington vil du indgå i Forsvarsafdelingen, der består af forsvarsattachéen, den assisterende forsvarsattaché, forsvarsindustriattachéen og to civile lokalt ansatte medarbejdere.

Afdelingen varetager danske interesser om forsvarsanliggender med USA og Canada. Kulturen i afdelingen er præget af medarbejdernes mange forskellige baggrunde og karakteriseret ved et højt fagligt niveau og god kollegial atmosfære.
Om stillingen
Som assisterende forsvarsattaché refererer du til forsvarsattachéen og indgår i den daglige, tværgående opgaveløsning på ambassaden.

Dine primære opgaver er at holde Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder orienteret om aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner i værtslandet samt i koordination med forsvarsattacheen rådgive den stedlige danske ambassadør i forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det er din opgave at bidrage til at være bindeleddet til det amerikanske forsvarsministerium og forsvar, ligesom du i noget omfang også kommer til at dække canadisk sikkerheds- og forsvarspolitik.

Du får derudover bl.a. ansvar for forsvarsafdelingens drift, herunder udarbejdelse og opdatering af årsprogram, prioritetspapir, aktivitetsoversigt, tjenesterejse- og repræsentationsbudget samt ansættelse og vejledning af praktikanter i Forsvarsafdelingen. Du skal desuden virke som afdelingens sikkerhedsofficer og assisterende sikkerhedstjenestemand for ambassaden, samt bistå i planlægning og gennemførelse af besøg.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn og har interesse for og et bredt kendskab til amerikanske politiske, økonomiske og forsvarsrelaterede forhold.

Vi ser gerne, at du har erfaringer inden for relevante internationale organisationer, især NATO.
Endvidere vil det være en fordel, at du tidligere har stiftet bekendtskab med amerikanske kulturelle forhold og har et vist kendskab til Canadas sikkerheds- og forsvarspolitik, gerne via tidligere gennemført VUT-II/Stabskursus eller anden uddannelse i USA.

Du skal have kendskab til aktuelle danske udenrigs- og forsvarspolitiske prioriteter, herunder en solid indsigt i det danske forsvar. Det vil være en stor fordel, hvis du har god indsigt i Forsvarsministeriets organisation, arbejde og prioriteter.

Vi ser gerne en robust officer, der udstråler integritet og som hurtigt og systematisk evner at skabe overblik over vidtspændende sagsområder. Du evner, kortfattet og fokuseret, at kunne sammenfatte og videreformidle komplekse problemstillinger såvel skriftligt som mundtligt, både på dansk og på engelsk. Du skal kunne arbejde udpræget selvstændigt, men være klar til at kunne supplere andre medarbejdere i afdelingen.

Vi forventer, at du er omgængelig og udadvendt af væsen og kan opbygge tillidsforhold til samarbejdspartnere, da opbygning og vedligeholdelse af relevante netværk er en integreret del af jobbet. Endvidere skal du have en god evne til at tilpasse dig sociale og kulturelle forhold i et andet samfund.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 29. oktober 2015 om officerer under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Du vil fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du vil midlertidigt blive tillagt grad af oberstløjtnant eller kommandørkaptajn, så længe du bestrider stillingen.

Under udstationeringen vil du være underlagt Udenrigsministeriets instruktionsbeføjelser, oppebære udetillæg efter Udenrigsministeriets udetillægsordning samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udsendelse. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2020 og besættes som udgangspunkt for en tre-årig periode med mulighed for forlængelse i op til et år.

Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele udstationeringsforløbet. Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk ved Forsvarsakademiet og Forsvarets fysiske test samt kunne helbredsgodkendes.

Forsvaret ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: forsvarsattaché kontreadmiral Martin la Cour Andersen på e-mail: marcou@um.dk eller tlf. +1 202 797 5347.
Forsvarsministeriets Kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik, fg. kontorchef Tanja Holst Rasmussen på tlf. 61871923.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Tine Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, tlf. 72 81 91 24.
Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe disse til en evt. samtale.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2020

Akkreditering og overleveringsbesøg vil være inden tiltrædelse.
Ansøgningsfristen er den 15. august 2019.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) WASHINGTON

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent