Almen sergent Hæren 1

Geværskytte 1 ved 1. Panserinfanterikompagni, 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet - (genopslag)


Geværskytte 1 ved 1. Panserinfanterikompagni, 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet - (genopslag)

Ønkser du en stilling som Geværskytte 1 ved 1. Panserinfanterikompagni ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet?
Om os
1. Panserinfanterikompagni, i daglig tale omtalt 1/I/GHR, er et stående og professionelt infanteri-kompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet lægger vægt på udvikling og læring for enkeltmand, gruppe, deling og kompagni.

Vi opfatter det at være professionelle, som viljen til altid at ville forbedre sig og lære at det man gennemgår.

For den enkelte soldat skal der være plads til både personlig og faglig udvikling, herunder at man, som enkeltmand, optræder som en del af en professionel enhed og udviser stolthed over dette.
Om stillingen
Du skal virke som geværskytte et i en panserinfanterigruppe i rammen af en panserinfanterideling.

Du skal sammen med din gruppe virke og samvirke med de resterende grupper i delingen, og i kompagniet under operative forhold.

Du skal som gruppens næstkommanderende være rede til at overtage føringen af gruppen.

Du kan derfor have gruppens kampeksercitser på rygraden og have kendskab til delingens standardfremgangsmåder.

Du har forståelse for den faglige tjeneste og vedligeholdelse i gruppen, således denne altid er klar til indsættelse.

Du skal kunne understøtte de andre funktioner i delingen under den daglige tjeneste, samt under feltforhold.
Om dig
Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender at selv den yngste konstabel har et ledel-sesansvars for sig selv og sine nærmeste kolleger.

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion, samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Du er selvstændig og iværksætter derfor af egen drift, de opgaver, som opstår.

Du kommer med forslag til din gruppefører/delingsfører for at optimere stillede opgaver.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.

Du erkender, at dine gerninger og udtalelser, har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter.

Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Du er motiveret og har derfor en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.

Du udviser en positiv og anerkende tilgang til andre, og med din energi og vilje, er du med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.

Du fører ved det gode eksempel for resten af gruppens medlemmer og går altid forrest.

Du er udnævnt konstabel, og har forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Det er en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer:
• Er uddannet på 40 mm granatkaster.
• Er uddannet på Harris 152
• Signaluddannelse II og III
• Har taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.
• Har relevant udsendelseserfaring.
• Har tidligere været i en panserinfanterideling
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstbel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen t il at kontakte Kaptajn og Kompagnichef Mads Fogh Rasmussen på Telefon: +45 728 33571 / Mobil: +45 2566 4820 eller mail: GHR-1B-100A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 17. juli 2019 og ansættelsessamtaler afholdes løbende i ansøgningsperioden samt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse fra d. 18. juli 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

17.07.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent